Home

Slechts 10% van de Nederlanders die hersenletsel oploopt komt in aanmerking voor specialistische revalidatie!

Er moet een Deltaplan voor hersenletselzorg komen: steun.hersenletsel.nl

Belangenbehartiging

Hersenletsel is vaak een onzichtbare aandoening en daarom zo moeilijk te herkennen bij mensen die erdoor getroffen zijn. Wij spannen ons in om de gevolgen van hersenletsel meer zichtbaar en meer bespreekbaar te maken. We geven voorlichting zowel aan getroffenen zelf als aan hun partners en familieleden die willen weten hoe ze daarmee om moeten gaan.

Maar ook ijveren wij voor begrip en aangepaste manieren van omgaan met mensen met hersenletsel bij professionals in de zorg, bij de gemeente, bij mensen in de directe omgeving van de getroffene en bij werkgevers. Het vergt van hen ook inspanningen om goed te communiceren met een patiënt met hersenletsel. Ook mantelzorgers zoals partners, kinderen en familie hebben behoefte aan goede uitleg vanuit de verpleger of vanuit de ambtenaar van de gemeente. We streven dus naar voortdurende samenwerking tussen professionals en mensen met hersenletsel.

Wij richten ons daarnaast op het aanpassen van regelgeving en beleidsmaatregelen die niet in het belang is van mensen met hersenletsel. Juist met de grote veranderingen in de financiering van zorg en ondersteuning voor de deur, is dat zeer actueel en harder nodig dan ooit.

Het is van groot belang dat alle belangenbehartigers in alle gemeenten dezelfde standpunten uitdragen. Daarom heeft de landelijke vereniging een kort overzicht gemaakt met de belangrijkste standpunten van de vereniging:

Standpunten belangenbehartiging Hersenletsel.nl

Home Activiteiten en productenBelangenbehartiging