Home

Slechts 10% van de Nederlanders die hersenletsel oploopt komt in aanmerking voor specialistische revalidatie!

Er moet een Deltaplan voor hersenletselzorg komen: steun.hersenletsel.nl

Blogs en websites

Blogs en websites

Nogal wat patiënten met hersenletsel houden er een website of een blog op na waarin ze vertellen over hun dagelijks leven; de problemen, de mooie dingen, de gekke dingen. Wilt u dat ook eens lezen, kijkt u dan bij :

Persoonlijke verhalen

Hier vindt u persoonlijke ervaringen van NAH getroffenen en hun mantelzorgers. Die verhalen mogen overal over gaan: persoonlijke gedachten, omgaan met het huishouden, de problemen met vervoer of reizen, rare belevenissen die u met de gemeente of een andere instantie hebt gehad. Hebt u behoefte uw verhaal te vertellen: schrijf het dan op en stuur het naar ons toe via info@hersenletsel.nl

- Het verhaal van Theo (72): Redder in nood
- Het verhaal van Annemiek (34): Een scootmobiel voor mijn blinde moeder!
- Het verhaal van Roos (76): Bankje in de zon
- Het verhaal van Gerard (62): Dan komt u toch gewoon nog een keer, meneer
- Helma (55): Drempels weg, dure zaak!

Meer persoonlijke verhalen op internet
Op internet zijn veel persoonlijke blogs te vinden van mensen die zelf hersenletsel hebben of die verslag doen over wat ze met hun partner, ouder of kind met hersenletsel meemaken. Wilt u hun ervaringen ook lezen? Hieronder hebben we er een aantal voor u klaargezet.

Siemon Vroom
Siemon zijn blog heet: de vrolijke gebeurtenissen van iemand die een beroerte heeft gehad.
www.weerhandig.nl/category/blog/

Bart Hissink liep als navigator tijdens een rally in België, 4 jaar geleden, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) op. Hierdoor kwam er een abrupt einde aan zijn carrière als manager van een autoschadeherstelketen en als TV-presentator van Veronica's "De Grote Beurt". Op 14 november jl. gaf Hissink, in zijn functie van ambassadeur van de Samenwerkende Hersenletsel Verengingen (SHV), een lezing tijdens het Nationaal Symposium ‘Perspectief op Participatie bij Niet Aangeboren Hersenletsel’. Hij vertelde daar zijn persoonlijke verhaal om de aanwezigen te laten horen wat hersenletsel betekent in het leven van elke dag. Bekijk hier de opname van zijn presentatie: www.youtube.com/watch?v=mpy86shpXfU

Annemieke Hulzebos, partner van SHV ambassadeur Bart Hissink, hield een blog bij over zijn herstelproces. Haar verzamelde blogs vindt u hier: www.scribd.com/doc/38056062/Barts-crash-De-blogs-tot-1-september-2010

Marloes van Zoelen kreeg in 2000 een ernstig verkeersongeval en hield daar NAH aan over. Op www.marloesvanzoelen.nl leest u haar ervaringen: wat is er met haar gebeurd en hoe gaat zij om met de gevolgen van haar licht traumatisch hersenletsel? Lees er alles over, vooral de lichtpuntjes, op haar blog.

Annelize van Dijk is gefascineerd door de taal waarmee haar echtgenoot Sytze zich sinds zijn herseninfarct een weg door het leven baant. Zij vraagt zich af hoe andere mensen in een vergelijkbare situatie zich redden met hun woordenrantsoen. In haar 'dagboek van een leven op rantsoen' vertelt zij, hoe zij en Sytze dat doen : www.annelizevandijk.nl

Gerard de Bruin schrijft in zijn MAF berichten over het bijzondere van gewone gebeurtenissen vanaf het moment dat hij werd geconfronteerd met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en een Motorische Afasie (MAF). Verhalen die weliswaar zijn geïnspireerd, maar niet geheel worden beheerst door hersenletsel. U kunt zijn verhalen lezen op www.mafberichten.nl.

Weblog NAHderbekeken In februari 2008 Suzanne aangereden door een automobiliste. Een korte periode waarin zij in coma lag en een lange periode vol revalidatie waren het gevolg. Nu deelt ze haar ervaringen via nahderbekeken.wordpress.com

Thea van Hanegem Op haar site kan iedereen die zich betrokken voelt meelezen hoe het Thea vergaat bij haar (gedeeltelijke) herstel na een CVA in 2010. Gedeeltelijk, omdat (onterechte) hoop plaats heeft gemaakt voor praktisch realisme. Haar website is te vinden op www.vanhanegem.me

Hebt u zelf als getroffen een blog of lotgenotenpagina die u hier vermeld zou willen zien. Geef dan de link met informatie door aan hersenletsel.nl.

Websites over hersenletsel

Op internet kunt u vele informatieve websites en video's vinden over hersenletsel. Hier vindt u slechts een kleine selectie. Zoek met Google op het woord 'hersenletsel' of 'NAH' en u vindt er zelf nog veel meer. Hier alvast enkele aanraders:

- Video "Leven met Hersenletsel, Kind van.." www.youtube.com/watch?v=vCmaJDHNb98
- www.handeninhuis.nl (ondersteuning mantelzorgers)
- wetenschap.hersenstichting.nl/onderzoek stand van zaken van onderzoek dat is gehonoreerd door de Hersenstichting
- www.nah-kids.nl voor kinderen met NAH
- www.afasiecentrum.nl Voor een afasiecentrum bij u in de buurt
- www.hersenletselteams.nl voor directe hulp in uw eigen regio
- www.hersenletselcentrum.com Informatie over de diverse hersenletselcentra
- www.hersenletsel-uitleg.nl Alles over hersenletsel in gewone taal

Interessante links

Dutch Brain Council
www.dutchbraincouncil.nl

Nationale Hulpgids
www.nationalehulpgids.nl

Scouters
Deze website biedt toegankelijke, onafhankelijke en innovatieve zelfhulp (non-profit) voor en door mensen met een bewegingsbeperking, mantelzorgers en professionals.
www.scouters.nl

Zorgwijzer.nl
Over de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
www.zorgwijzer.nl/faq/wmo

De Blauwe Gids
Aangepaste reizen en/of accommodaties voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of chronische ziekte.
www.deblauwegids.nl

SpecialArts.nl
www.Specialarts.nl

Stichting Marline Fritzius
www.stichtingmarlinefritzius.nl

Patiëntenfederatie NPCF
Info over de zorgverzekering en hoe deze bewust te kiezen
zorgverzekering.npcf.nl

UWV Perspectief
perspectief.uwv.nl

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen van de Sociaal-Economische Raad
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen van de Sociaal-Economische Raad is er om chronisch zieken op hun rechten en plichten te wijzen als zij met aanstellingskeuringen te maken krijgen. De meeste informatie over aanstellingskeuringen is te vinden op www.aanstellingskeuringen.nl

De Praatmaatgroep
www.depraatmaatgroep.nl

Boogh Arbeidsre-integratie
www.boogharbeidsreintegratie.nl

Spirit2Work
Werkbemiddeling en -begeleiding voor jong volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
www.spirit2work.nl

Website voor mensen met afasie in Oostenrijk (Duitssprekende regio's)
www.aphasiker.at

Parent2Parent
P2P brengt ouders en/of familieleden van kinderen met speciale vragen aan de ene kant en ervaringsdeskundige supportouders aan de andere kant met elkaar in contact.
www.parent2parent.nl

Kennisdossier: Autorijden na een CVA
www.generali.nl/autoverzekering/medisch/autorijden-na-cva/

In Brabant zijn er 8 NAH-cafés. Deze cafés zijn opgericht voor en door mensen met NAH, eventueel met professionele ondersteuning op de achtergrond.
www.nah-cafebrabant.nl

Aangepaste vakanties 
www.aangepastevakantiegids.nl

Kamperen met een handicap
handicamp.nl

Het programma Intensieve Neurorevalidatie (INR) 
In dit programma staat het leren omgaan met chronische niet-zichtbare, cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel centraal. Gevolgen die vaak leiden tot het vastlopen in relaties en/of werk.  
www.reade.nl/accordion/specifiek-behandelaanbod-reva/intensieve-neurorevalidatie-inr-/ 

 


Home Activiteiten en productenBlogs en websites