Home

Slechts 10% van de Nederlanders die hersenletsel oploopt komt in aanmerking voor specialistische revalidatie!

Er moet een Deltaplan voor hersenletselzorg komen: steun.hersenletsel.nl

Congres Venijn

Het symposium ‘Het venijn zit in de staart" richt zich op professionals in de zorg en informeert deelnemers over de laatste ontwikkelingen in de zorg in de chronische fase. Het is een platform waar onderzoekers en professionals uit verschillende disciplines elkaar kunnen ontmoeten en elkaar informeren. Na iedere lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Tijdens minisymposia worden "best practices" gepresenteerd en kunnen de deelnemers hierover met deskundigen van gedachten wisselen. De informatiemarkt en posterpresentaties bieden naast kennisoverdracht een ideale gelegenheid om te netwerken. Valkuilen, maar vooral oplossingen in de chronische zorg voor mensen met NAH, komen volop aan de orde. Wilt u weten waar en wanneer het eerstvolgende ‘Het Venijn zit in de staart’ symposium zal plaatsvinden en wat er die dag op het programma staat? Kijk dan op www.hetvenijn.nl.

Partners het Venijn zit in de staart VI

Partners Venijn VI

Partner Professionals in NAH
Professionals in NAH heeft als hoofddoel om begeleiding te bieden aan mensen met NAH in de thuissituatie. Het uitgangspunt is dat we investeren in de mens met NAH en zijn/haar omgeving. (oa via netwerkvoorlichting en gesprekken met het gehele netwerk). We zijn een platte organisatie zonder managers.

Partner De Noorderbrug
De Noorderbrug ondersteunt cliënten en hun familie bij het (her)inrichten van hun leven naar hun eigen mogelijkheden en wensen.
De missie van De Noorderbrug luidt: ‘ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten’. Ontdekken wat je meer, anders kunt, daarin gewaardeerd worden door je omgeving en zelf sturing geven aan dat proces; dat geeft kwaliteit van leven. Het specialisme van De Noorderbrug is er op gericht om mogelijkheden en talenten van mensen te activeren en te (her)ontdekken. Individueel en op maat, want geen mens is hetzelfde.

Partner Rijndam Revalidatie
Rijndam is specialist in complexe revalidatievraagstukken. Samen met u werken we aan uw revalidatie. We doen dat centraal als het nodig is en dichtbij huis als het mogelijk is. We volgen de ontwikkelingen op de voet, doen onderzoek en zijn een kweekvijver voor talent. Want we geloven dat de balans tussen opleiden, onderzoeken en behandelen tot de beste zorg voor onze patiënten leidt.

Partner Hersenz
Hersenz biedt door het hele land behandeling voor mensen met hersenletsel en hun naasten in de chronische fase. In een groep en bij u thuis. Onder meer omgaan met veranderingen, denken en doen, in beweging, grip op je energie en verder met afasie.

Home Activiteiten en productenCongres Venijn