Home

Slechts 10% van de Nederlanders die hersenletsel oploopt komt in aanmerking voor specialistische revalidatie!

Er moet een Deltaplan voor hersenletselzorg komen: steun.hersenletsel.nl

Downloads

Gratis te downloaden folders

Nieuwe Folder Hersenletsel.nl
Bent u recent of enige tijd geleden getroffen door enige vorm van hersenletsel? Of kent u iemand die door hersenletsel is getroffen die u wilt helpen? Deze folder geeft u informatie over de patientenvereniging Hersenletsel.nl.

Download de folder

Algemene Folder Hersenletsel.nl
Bent u recent of enige tijd geleden getroffen door enige vorm van hersenletsel? Of kent u iemand die door hersenletsel is getroffen die u wilt helpen? Deze folder geeft u informatie over de patientenvereniging Hersenletsel.nl.

Download de folder

Algemene Folder Afasie
Afasie: wat is dat, hoe ontstaat het en welke bijkomende problemen kunnen er zijn?
N.B. De inhoudelijke informatie uit deze folder is nog relevant, maar de Afasie vereniging is onderdeel geworden van hersenletsel.nl en sommige van de genoemde uitgaven zijn verouderd

Download de folder

Afasiecentrum
Een afasiecentrum is het expertisecentrum op het gebied van afasie. U kunt er terecht voor zorg in de chronische fase. Deze folder geeft u meer informatie over het afasiecentrum.

Download de folder

Personeel binnen de gezondheidszorg
Hersenletsel informatieve folder voor personeel binnen de gezondheidszorg.

Download de folder

Primair Progressieve Afasie
Primair progressieve afasie (PPA) is een vorm van afasie die geleidelijk ontstaat en waarbij de problemen in de taal in de tijd toe nemen. In deze folder leest u er meer over.

Download folder

Dysarthrie, verbale apraxie en dysfagie
Dysarthrie, verbale apraxie en dysfagie zijn spreek- en slikproblemen als gevolg van een hersenletsel. Lees er meer over in deze folder.

Download folder

Gespreksboek
Als iemand met een afasie niet meer kan praten en/of schrijven kan het gespreksboek dienen als hulpmiddel voor het voeren van een gesprek. Het is raadzaam om een logopedist te raadplegen voordat u het Gespreksboek gaat gebruiken.

Download de folder

CVA
Een folder over wat een CVA is, hoe je het kunt herkennen en hoe je het kunt voorkomen.

Download de folder - 1  Download de folder - 2

Na een beroerte..
Een informatieve brochure van de hartstichting over de gevolgen van een beroerte.

Download de folder

Ergotherapie na een CVA
Een informatieve brochure over ergotherapie na een CVA. Hierin staat beschreven u wat een ergotherapeut voor u kan betekenen na een CVA, wat u zelf kunt doen aan uw herstel en er worden tips gegeven voor de naaste(n).

Download de folder

Hersentumor
Een informatieve folder over de hersentumor contactgroep van hersenletsel.nl

Download de folder

Hemianopsie
Folder van het UMC Utrecht over hemianopsie.

Download de folder

Verhalen van mantelzorgers
Een verhalenbundel met verhalen van mantelzorgers gemaakt door Interact Contour binnen het project 'in voor mantelzorg'.

Download de folder

Richtlijnen en zorgstandaarden

Op deze pagina vindt u een aantal door ons geselecteerde richtlijnen en zorgstandaarden rondom hersenletsel.

Richtlijn werken met hersenletsel (2012) Vanaf pagina 238 vindt u de patiëntenversie Klik hier

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (2015) Klik hier

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen en Jongeren (2016) Klik hier

Gebruikersversie Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (2015) Klik hier

Zorgstandaard CVA / TIA (2012) Klik hier

Patientenversie Zorgstandaard CVA / TIA (2012) Klik hier

Zorgstandaard CVA/TIA Klik hier

Patiëntenversie van de Zorgstandaard CVA/TIA Klik hier

Wetenschappelijke publicaties

Een Kwestie van gezond verstand
Oratie van Prof. Dr. G.M. Ribbers aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Klik hier

Leercirkels en Co-Creatie
Oratie van Prof. Dr. Anne Vissers - Meily aan het Universitait Medisch Centrum Utrecht Klik hier

Zelfmanagement in CVA revalidatie
Proefschrift van Dr. Ton Satink aan het lectoraat Neurorevalidatie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).
Vanaf pag. 183 vindt u een Nederlandse samenvatting/patiëntenversie van het proefschrift. Klik hier

Lesbrief NAH
Het Kennisplein Gehandicaptensector lanceert de digitale lesbrief NAH: oorzaken, gevolgen, signalen en zorg. De lesbrief is samengesteld door Windesheim Flevoland en wil de deskundigheid van studenten en professionals in sociale wijkteams vergroten op gebied van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In korte tijd worden kennis en vaardigheden aangereikt, die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. Klik hier voor meer informatie

Download de lesbrief

Project Downloads

Een goed begin is het halve werk
In Nederland bestaat een tiental interdisciplinaire afasieteams, verspreid over het hele land, die zich richten op de diagnostiek van afasie en evaluatie van de behandeling en indien mogelijk op de ontwikkeling van diagnostisch en therapie materiaal. De daarvoor benodigde faciliteiten zijn niet in elke regio/werksituatie voorhanden en afasieteams functioneren niet op hetzelfde kwaliteitsniveau. Hersenletsel.nl (voorheen AVN) wil kwalitatief sterke afasieteams met als doel optimale zorg vanuit clientenperspectief voor mensen met afasie realiseren. Lees hier meer over het project. Hieronder kunt u de projectresultaten downloaden:
kwaliteitscriteria afasieteams
kwaliteitscriteria patientenversie
rapportage afasieteams

Ook wie moeite heeft om te communiceren moet gehoord worden
Voor mensen met afasie, een taal- of spraakstoornis door hersenletsel, is een vragenlijst ontwikkeld om hun ervaringen met de zorg te meten: de CQ-index Afasie. Zo krijgen ook zij de mogelijkheid om hun mening over de zorg kenbaar te maken. Lees hier meer over het project
Rapport afasiezorg in beeld
Vragenlijst afasiezorg in beeld

Te downloaden artikelen uit het Hersenletsel Magazine

Patientenverhaal Julia
In Hersenletsel Magazine 3 van 2015 stond een interview met Pieter Geert Willemse over zijn dochter Julia die NAH heeft.

Lees het artikel


Iedereen is anders - Het belang van psychologische factoren bij herstel na een beroerte
Artikel over het promotie onderzoek van Marloes van Mierlo in Hersenletsel Magazine 4 van 2015.

Lees het artikel


Boekrecensie: 'Ik hou nog steeds van appeltaart'
Een handboek voor ouders, begeleiders en onderwijsprofessionals. Het boek is hier te bestellen

Lees het artikel

Afasie campagne

Afasie is een ernstige taalstoornis waarbij alledaagse woorden plotseling een heel andere betekenis krijgen. Het tv- en radio-spotje willen duidelijk maken dat mensen die getroffen zijn door afasie de mogelijkheid tot communiceren nagenoeg volledig ontnomen is. Hierdoor ontstaat een groot maatschappelijk probleem, zowel voor de getroffenen als hun omgeving.
In het onderstaande tv-spotje zijn situaties te zien waarbij de kijker zelf geconfronteerd wordt met de gevolgen van het ziektebeeld. Het radiospotje wil op een ludieke manier duidelijk maken dat mensen die getroffen zijn door afasie af en toe de verkeerde woorden gebruiken en dat dat knap lastig kan zijn.

Bekijk het tv-spotje

Beluister het radio spotje

Het een zeggen, het andere bedoelen: voor mensen met afasie is dit dagelijkse realiteit. Dat wordt duidelijk in de onderstaande campagne posters.

Download de 5 posters

Reviews `Apps voor afasie`

De werkgroep 'Apps voor Afasie' is een werkgroep die apps test door en voor mensen met afasie. Of het nu gaat om oefenen, communiceren of om spelletjes; alle soorten apps worden door ons gereviewd.

Meer informatie over de werkgroep


Home Activiteiten en productenDownloads