Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Activiteiten » Agenda » Café Brein Eindhoven

Café Brein Eindhoven

Maandag 11 februari 2019 organiseert Café Brein de ontmoetings- en informatieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). 

 

Het onderwerp is: ‘“Verlies en rouw bij NAH. Van overleven naar leven met NAH”
 
Waar: SWZ Activiteiten Centrum, Palladiostraat 27, 5624AB in Eindhoven. Datum en tijd: 11 februari van 19.30 tot 21.30 uur. Toegang vanaf 19.00 uur. Wie: Mensen met NAH, hun familie, mantelzorgers en andere betrokkenen. Aanmelden is niet nodig.
 
Gast van deze avond is Paul van Gogh. Als geestelijk verzorger begeleidt Paul cliënten met NAH, gedetineerden en professionals in de zorg op het gebied van zingeving en levensbeschouwing. Met zingeving wordt bedoeld het continue proces waarin ieder mens, in interactie met de eigen omgeving, betekenis geeft aan het (eigen) leven. 
 
Levend verlies Bij NAH gaat het om levend verlies; een chronisch verlies dat steeds weer opnieuw opkomt tijdens het verdere leven. Dit verschilt met rouw bij overlijden. Er wordt aan voorbij gegaan dat mensen veranderd zijn. Vaak is dit voor de buitenwereld ook niet te zien. Het verlies dat mensen ervaren doordat zij zichzelf niet meer herkennen als de persoon die men voorheen was, wordt niet herkend. Steun uit de omgeving, die juist zo nodig is bij verlies, wordt niet gegeven omdat de omgeving het verlies niet erkent.

 

Geen enkel mens rouwt hetzelfde om verschillende emoties... Er is ook weinig tijd en ruimte voor emoties. De omgeving is gericht op het herstel en geeft aan dat iemand naar de mogelijkheden moet kijken of het oude leven moet loslaten. Maar hoe verder als dit in de dagelijkse praktijk (nog) niet zo goed lukt? Rouw is als een vingerafdruk. Geen enkel mens rouwt hetzelfde; er zijn wel een aantal kenmerken te herkennen, maar iedereen rouwt op zijn eigen unieke manier. Een hoeveelheid van emoties kunnen zich voordoen bij de persoon met NAH zoals schaamte, boosheid, angst en/of schuldgevoel. Gastspreker Paul vertelt over de ingewikkelde dynamiek van verlies en rouw. Op welke manier geef je ‘levend verlies’ een plek in je leven en kom je van overleven naar leven mét NAH?
 
Belangstellenden zijn weer van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst van Café Brein bij te wonen. 
 
Café Brein Café Brein is de tweemaandelijkse ontmoetingsavond voor mensen met NAH, mantelzorgers en andere betrokkenen waarbij informatie en gezelligheid samen gaan. Deelnemers praten over de gevolgen van NAH en hoe ze daarmee omgaan. Deze gevolgen hebben namelijk grote invloed op het welzijn van de persoon met NAH en zijn omgeving. Belangstellenden die aankondigingen en/of samenvattingen van de bijeenkomsten willen ontvangen, kunnen zich aanmelden voor de Café Brein emailverzendlijst via info@mantelzorgverlicht.nl
 
 

Datum: 
11 februari 2019
Locatie: 
SWZ Activiteiten Centrum, Palladiostraat 27, 5624AB in Eindhoven