Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Activiteiten » Agenda » Café Brein Eindhoven

Café Brein Eindhoven

Maandag 8 april 2019 organiseert Café Brein de ontmoetings- en informatieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).  Het onderwerp is: ‘Ronnie Gardiner Methode: zet je brein in beweging'.
 
Waar: SWZ Activiteiten Centrum, Palladiostraat 27, 5624AB in Eindhoven. Datum en tijd: 8 april van 19.30 tot 21.30 uur. Toegang vanaf 19.00 uur. Wie: Mensen met NAH, hun familie, mantelzorgers en andere betrokkenen. Aanmelden is niet nodig.
 
Gast van deze avond is Jenneke Langermans. Zij werkt als psychologisch assistente bij SWZ in Son. Daarnaast is ze zich gaan specialiseren in RGM oftewel de Ronnie Gardiner Methode, een methode die door middel van muziek en bewegingen de samenwerking tussen de linker en rechterhersenhelft stimuleert. Zij draait nu ook een pilot met betrekking tot dit thema op het activiteitencentrum bij SWZ in Eindhoven.
 
RGM in ’t kort De Ronnie Gardiner Methode is ontwikkeld door de Amerikaanse jazz-drummer Ronnie Gardiner in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Hij wilde een methode ontwikkelen die gebruikt kon worden om kinderen te helpen bij hun muzikale en motorische ontwikkeling. Al gauw bleek echter dat de methode ook geschikt was om in te zetten voor mensen met aandoeningen aan het centraal zenuwstelsel (CVA/NAH, Parkinson, MS en dementie).

 
Ondertussen wordt de methode toegepast in o.a. ziekenhuizen, revalidatiecentra en particuliere praktijken.
 
Doelstellingen RGM is een vrolijke en gestructureerde oefenmethode voor de hersenen, waarbij ritme en muziek worden ingezet om beweging en spraak te stimuleren. Daarnaast stimuleert RGM het vermogen om waar te nemen, informatie te verwerken, evenals leren, denken en problemen oplossen (cognitieve processen). Doordat er meerdere hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd worden, is het een enorm sterke manier om de conditie van de hersenen te verbeteren. Het doet nl. een beroep op alle zintuigen tegelijk. Jenneke gaat er alles over vertellen aan de hand van voorbeelden, ook in beeld en geluid.
 

Planning 2019:

Voor 2019 staat de volgende data op de agenda van Café Brein Eindhoven:

  • 8 april 2019 - Thema: Zet het brein in beweging
  • 3 juni 2019 - Thema: Zelfhulpnetwerk/lotgenoten
  • 12 augustus 2019 - Thema: Seksualiteit/intimiteit
  • 14 oktober 2019 - Thema: Hobby/dagbesteding na NAH
  • 9 december 2019 - Thema: Reflexzonetherapie/ ontspanning

Inloop: 19.00 uur
Start: 19.30-21.30 uur

Informatie: Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven (088 0031 288) 

 

 

Datum: 
08 april 2019
03 juni 2019
12 augustus 2019
14 oktober 2019
09 december 2019
Locatie: 
SWZ Activiteiten Centrum Eindhoven Palladiostraat 27 B 5624AB Eindhoven