Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Activiteiten » Agenda » Hersenletselteams - advies en informatie over Niet Aangeboren Hersenletsel

Hersenletselteams - advies en informatie over Niet Aangeboren Hersenletsel

Niet Aangeboren Hersenletsel NAH
Niet Aangeboren Hersenletsel NAH kan door allerlei oorzaken ontstaan, (zoals een ongeluk, beroerte, tumor) en leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn. De gevolgen van het letsel zijn vaak heel divers.

In Nederland zijn 17 regionale coördinatiepunten / hersenletselteams voor advies en informatie over Niet Aangeboren Hersenletsel. De naamvoering in de verschillende regio’s varieert; de taken van de hersenletselteams zijn hetzelfde.

De coördinatiepunten / hersenletselteams hebben als taak advies en informatie te geven aan:

  • Mensen met hersenletsel
  • Familieleden of andere betrokkenen
  • Behandelaars, begeleiders of andere hulpverleners

U kunt terecht bij de coördinator van uw eigen regio voor vragen die verband houden met hersenletsel. Soms kunnen de vragen meteen beantwoord worden. Als dat niet mogelijk is wordt de vraag voor gelegd aan het hersenletselteam; een team van deskundigen uit de eigen regio.

De coördinatiepunten maken naast de hersenletselteams, alle deel uit van regionale netwerken / samenwerkingsverbanden NAH, die tot doel hebben de samenhang in de zorg en ondersteuning aan mensen met NAH te verbeteren.

De 17 regionale coördinatiepunten verbinden zich landelijk tot de Stichting LOHL (Landelijk Overleg Hersenletsel). Door de gezamenlijke eenduidende registratie van adviesvragen ontstaat een bron aan informatie en worden knelpunten gesignaleerd. Daarnaast wordt actief samengewerkt met diverse organisaties zoals De Hersenstichting, Vilans, Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen SHV.

Dit zijn de linken naar de hersenletselteams voor:

 

Datum: 
01 april 2019