Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Actueel » Nieuws » Aan de leden van Hersenletsel.nl wonende in de provincie Noord-Brabant

Aan de leden van Hersenletsel.nl wonende in de provincie Noord-Brabant

Hendrik-Ido-Ambacht, 13 december 2019

Geachte heer/mevrouw,

De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is er zoals u wellicht weet voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten voor het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op een wijze, die recht doet aan zowel mogelijkheden als beperkingen van een ieder met NAH. De pijlers van de vereniging zijn lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging.

De vereniging heeft 11 regionale afdelingen, waarvan de provincie Noord-Brabant er één van is. Elke regio heeft een regiobestuur dat bestaat uit vrijwilligers. De regionale afdelingen verzorgen informatie- en lotgenotenbijeenkomsten en participeren in regionale netwerken.

Ik ben Lies Bonsang en m.i.v. 01-12-2019 voor een periode van één jaar, voor 8 uur in de week, werkzaam als regio-ondersteuner voor de landelijke patiëntenvereniging Hersenletsel.nl in de regio Zeeland en Noord-Brabant.

Mijn opdracht is:

●      Het opstarten van de regio´s Noord-Brabant en Zeeland. In deze regio´s moet de vereniging zichtbaar en actief worden. Door het o.a. opstarten/organiseren van activiteiten;

●      Hersenletsel.nl bekendmaken en onder de aandacht brengen bij professionals.

Mijn werkzaamheden zullen zijn:

●      het versterken van de verbinding van de regionale afdelingen met de landelijke vereniging;

●      het versterken van en eventueel participeren in regionale netwerken;

●      het verbeteren van de PR en communicatie op regionaal niveau;

●      het bedenken van regionale projecten en het werven van financiering daarvoor;

●      het werven van regionale fondsen.

Ik ben in de afgelopen jaren bestuurslid geweest voor Hersenletsel.nl  in de regio Zuid-Holland. Ik geef voorlichting en presentaties over de gevolgen van NAH, organiseer activiteiten zoals wekelijkse NAH-inloopochtend, maandelijkse themabijeenkomsten, workshops, symposia en begeleid individueel NAH-getroffenen in de thuissituatie. Daarnaast ben ik als zelfstandige werkzaam als NAH-coördinator.

Heeft u vragen, bent u op zoek naar informatie of wilt u iets betekenen voor de mensen met NAH in de provincie Zeeland op bestuurlijk niveau of gewoon bij u in de buurt? U kunt mij bellen of mailen, mijn gegevens staan boven aan deze brief vermeld.

Met vriendelijke groet,

Regio-ondersteuner Hersenletsel.nl

Voor Zeeland en Noord-Brabant

Lies Bonsang