Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Actueel » Nieuws » NAH Netwerk Zuidoost Brabant

NAH Netwerk Zuidoost Brabant

Het NAH Netwerk Zuidoost Brabant neemt deel aan het Landelijk Project Hersenletselcentrum (HLC), een initiatief van vijf patiëntenorganisaties.

In de regio Zuidoost Brabant is besloten de werkwijze van het HLC als groeimodel te implementeren en onder onze eigen naam het Informatie en Adviespunt Hersenletsel.
Het Hersenletselcentrum ‘Een Brug tussen Zorg en Welzijn’ wil inzetten op het leervermogen van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) om hun zelfredzaamheid te vergroten en resocialisatie doelgericht te activeren om zo de afhankelijkheid van zorg aanzienlijk te verminderen.

Waarom?
Behandeling en begeleiding beperken zich in de meeste gevallen tot de acute en de revalidatieperiode. Binnen deze twee periodes staat alles in het teken van beter worden. Met therapie probeert men stoornissen te verminderen of op te heffen. Na enkele maanden tot een jaar therapie wordt de stoornisgerichte behandeling afgerond. Mensen krijgen de boodschap dat het 'optimale resultaat' bereikt is. Maar optimaal is niet genoeg om weer een plaats te vinden binnen de maatschappij. Het 'oude' leven weer oppakken lukt niet meer, omdat blijvende gevolgen van NAH zoals vermoeidheid, concentratie- en geheugenstoornissen, moeite met plannen en/of het verwerken van informatie dat in de weg staan. Hersenletsel heeft invloed op allerlei aspecten van het dagelijks leven.

Een Hersenletselcentrum zet in op het leervermogen van mensen met een verworven hersenletsel om hun zelfredzaamheid te vergroten en resocialisatie doelgericht te activeren.

Doel:
Een regionaal Hersenletselcentrum zet zich in voor het bevorderen van de maatschappelijke en, zo mogelijk, economische participatie van de NAH getroffene met beperking van de professionele begeleiding tot een noodzakelijk minimum. Hiervoor biedt het Hersenletselcentrum multidisciplinaire expertise, behandeling en begeleiding waarbij de cliënt, zijn sociale omgeving (= sociale netwerk) en de hulpverlener samenwerken.

Het proces is erop gericht om de mens met NAH te voorzien van veelal nieuwe vaardigheden om na het ontstaan van het hersenletsel (de breuk in de levenslijn) weer betekenisvol te kunnen functioneren in de samenleving.

Hoe?
Er is sprake van:

 • Regionale samenwerking: WMO, zorg, welzijn, patiëntenverenigingen en MEE
 • Lotgenotencontact in coherente groepen: leren van elkaar
 • Een expertisecentrum
 • Mix van behandeling, begeleiding en welzijn.

Het Hersenletselcentrum is toegankelijk voor iedereen: mensen met NAH, hun naasten, mantelzorgers en hulpverleners. Het heeft mogelijkheden voor hulpvraagverduidelijking en stelt binnen zijn netwerk kennis beschikbaar van zowel ervaringsdeskundigen als professionals over de gevolgen van hersenletsel.

Dit gebeurt door middel van:

 1. De ontwikkeling van hulpmiddelen tot risicosignalering en effectmeting bij NAH.
 2. Een gecombineerde aanpak van professionele hulpverlening én informele hulp.
 3. Door ervaringsdeskundigen (lotgenoten), vrijwilligers en het eigen sociale netwerk.
 4. Het aangaan van allianties met betrokken partijen in de regio (incl. sociale netwerk).
 5. De inzet van preventieve maatregelen om terugval te voorkomen.

Doelgroepen:

 1. NAH-getroffenen en hun naasten. De naasten worden expliciet genoemd, omdat NAH niet alleen de direct getroffene aangaat. Ook bij zijn naaste omgeving (ouders, partner, gezin met ev. jonge kinderen of pubers) kan 'een breuk in de levenslijn' optreden. Dit ligt anders voor een mantelzorger die meer op afstand hulp biedt.
 2. Betrokken informele vrijwilligers, waaronder ervaringsdeskundigen en ex- cliënten.
 3. Regionale Hersenletselteams en Afasiecentra.
 4. Gecertificeerde zorgaanbieders, die NAH-getroffenen in hun cliëntenpopulatie hebben en zich specifiek op de zorg aan hen richten.
 5. Zorgverzekeraars en de overheid: de gemeentes.
 6. Regionale afdelingen van de patiëntenverenigingen.

Informatie- & Adviespunt Hersenletsel

Het Informatie- & Adviespunt Hersenletsel kan u gratis advies geven bij al uw vragen over:

 • Niet Aangeboren Hersenletsel
 • De juiste zorg en behandeling
 • Relaties / Seksualiteit
 • Wonen
 • Werk
 • Scholing / opleiding
 • Vrije tijd / dagbesteding

Hier kunt u gewoon uw vraag stellen. Ook als u twijfelt of er sprake is van hersenletsel, bel of mail dan gerust.

Wilt u in contact komen met een ervaringsdeskundige die u kan helpen bij dagelijkse vragen en problemen? Als een maatje? Dat kan! Wij leggen graag het contact voor u.

Wij zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 – 17.00 uur.

Mocht u telefonisch geen contact krijgen dan kunt u de voicemail inspreken met uw naam en telefoonnummer, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.

Telefoonnummer: 088-6330999. U betaalt hiervoor het lokale tarief.

http://www.nahzobrabant.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=...