Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Actueel » Nieuws » Voortgang ambassadeurstraining in Eindhoven

Voortgang ambassadeurstraining in Eindhoven

Op vrijdag 28 augustus zijn we in Eindhoven gestart met de voorlichtingsbijeenkomst over de training NAH-ambassadeurs met 14 kandidaat deelnemers. In de afgelopen weken zijn, om verschillende redenen, 3 deelnemers definitief niet doorgegaan met de training. De groep bestaat nu uit 11 deelnemers: 9 NAH-getroffenen en 2 mantelzorgers en het betreft 4 mannen en 7 vrouwen. We zijn gestart op een sportlocatie in Eindhoven, helaas is vanwege Covid-19 alle sportaccommodaties gesloten en kunnen we hier voorlopig niet terecht. We hebben uiteindelijk in Best in ’t Tejaterke een nieuwe coronaproof locatie gevonden en hopen hier vanaf 11 december de fysieke trainingen weer op te kunnen pakken.

Naast de voorlichtingsbijeenkomst hebben we inmiddels 1 fysieke en 1 digitale trainingsbijeenkomsten gehad. De thema’s die we behandeld hebben zijn:

  • De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl
  • Kennismaken met elkaar

De 3e digitale bijeenkomst was vanwege Covid-19 een bijeenkomst van 2 uur waarin 2 deelnemers hun ervaringsverhaal hebben gepresenteerd. Ondanks dat het een digitale bijeenkomst was is het toch een leuke en bijzondere bijeenkomst geworden.

De 1e ambassadeur i.o. is inmiddels ingezet voor een project van de HAN in opdracht van de CVA-keten de Noordelijke Maasvallei. Het betrof een presentatie over de ervaring met de 1e lijnszorg voor 2e jaars studenten (ergotherapeuten, fysiotherapeuten en dietiste van de HAN) in Cuijk. Inmiddels zijn er met de projectleider vervolgafspraken gemaakt om in de toekomst voor 2de jaars studenten vaker presentaties te gaan geven en om medewerking te verlenen aan projecten.

Onlangs hebben we aanvragen van een ergotherapeut en een fysiotherapeut van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond ontvangen, om mee te werken aan een symposium in januari 2021 en aan de verbetering van informatievoorziening voor patienten met LTH. Voor deze 2 aanvragen gaan we 2 ambassadeurs i.o. met LTH inzetten.

Verder is er nog een aanvraag van ActiefZorg om voorlichting te geven aan de thuiszorgmedewerkers in Eindhoven en Tilburg over hoe om te gaan met NAH-clienten. Deze aanvraag is vanwege Covid-19 voorlopig onhold gezet.

Al met al zijn we in Eindhoven goed bezig en liggen er voor de ambassadeurs al hele diverse en interessante aanvragen te wachten om mee aan de slag te gaan.