Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Actueel » Nieuws

Nieuws

Ook in Breda zijn 6 ambassadeurs voor de regio Noord-Brabant gecertificeerd

Op zaterdag 2 juli zijn er in de regio Breda weer zes ambassadeurs gecertificeerd voor de regio Noord-Brabant.

Zij gaan zich inzetten om de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl in Noord-Brabant verder op de kaart te zetten. Dat gaan zij doen door voorlichting te geven over wie we zijn en wat we doen. Maar ook door het vertellen van hun eigen ervaringsverhaal; over de gevolgen en de impact van NAH in het dagelijks leven. Binnenkort stellen wij onze nieuwe ambassadeurs uitgebreid aan u voor.

Vught wil meer aandacht voor mensen meteen niet-zichtbare beperking

Vught heeft enkele jaren geleden de Lokale Inclusie Agenda (LIA) 2019-2021 vastgesteld. Dit is de lokale uitwerking van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. In juni 2016 heeft Nederland dit VN-verdrag geratificeerd. Een belangrijke stap om het doel van het VN-verdrag te behalen: drempels, in de brede zin van het woord, voor personen met een beperking of chronische ziekte zo veel mogelijk wegnemen, zodat zij volledig kunnen deelnemen aan de samenleving. In het nieuwe Vughtse bestuursakkoord is opgenomen dat dit beleid zal worden voortgezet.

Nieuwe ambassadeurs regio Noord-Brabant

Dit zijn ze dan!
De eerste 8 ambassadeurs in Noord-Brabant uit de regio Eindhoven. Volgende week komen er nog 6 ambassadeurs bij uit de regio Breda. Zij gaan zich inzetten om de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl in Noord-Brabant verder op de kaart te zetten. Dat gaan zij doen door voorlichting te geven over wie we zijn en wat we doen. Maar ook door het vertellen van hun eigen ervaringsverhaal; over de gevolgen en de impact van NAH in het dagelijks leven.

Gastcollege 2e jaars studenten bij de HAN in Nijmegen door 2 ambassadeurs

Vandaag hebben 2 ambassadeurs uit 2 verschillende regio’s (Zuid-Holland en Noord-Brabant), voor 2e jaar studenten ergotherapie van de HAN in Nijmegen, een presentatie gegeven over de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en over hun ervaringen met ergotherapie in kader van hun revalidatie n.a.v. hun hersenletsel.

Nieuwsbrief 2021-01

Nadat regio Noord-Brabant in januari van start is gegaan met het inwerken van kandidaat bestuursleden, de gastvrouw van de nieuwe mantelzorgbijeenkomst van NAH-getroffenen in Uden staat te popelen om te kunnen beginnen, de voorbereidingen worden getroffen om in september in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond een NAH informatiepunt te starten en 15 ambassadeurs begin juli klaar zijn met de ambassadeurstraining en in juli hun certificaat ontvangen is hier dan ook de 1e nieuwsbrief.

Veel leesplezier 

OPROEP I.V.M. AFSTUDEERPROJECT INFOMATIEVOORZIENING CVA-GETROFFENEN

Mijn naam is Karlijn van Rijen, ik studeer aan de Technische Universiteit Eindhoven. Voor mijn master-studies Human-Technology Interaction en Industrial Design houd ik me bezig met het ontwerpen van technologie voor de gezondheidszorg.

De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl regio Noord-Brabant is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl regio Noord-Brabant is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

De ambassadeurs en de regio-ondersteuner zijn druk bezig met het organiseren van nieuwe activiteiten voor onze leden in Noord-Brabant. Onze portefeuille om ambassadeurs in te zetten voor voorlichting, presentaties en het geven van gastcolleges is goed gevuld en de regio-ondersteuner wordt regelmatig uitgenodigd om aan te schuiven bij diverse CVA-ketens in de regio.

Oproep deelname afstudeerproject 4e jaarsstudenten ergotherapie van de Hogeschool Amsterdam

Vier studenten, 4e jaarsstudenten studie ergotherapie, aan de Hogeschool van Amsterdam, hebben de Stichting NAH-Vraagwijzer benaderd voor hun afstudeerproject. Het afstudeerproject is onderdeel van een groter onderzoeksproject van Rieke Hengelaar in het kader van haar studie PhD.

 

Vacature regiocontactpersoon Noord-Brabant

Langzaam maar zeker gaat het nieuwe regiobestuur Noord-Brabant aan de slag. Noord-Brabant is een vrij grote provincie en voor het regiobestuur is het ondoenlijk om de hele provincie aan te sturen en direct contact te onderhouden met alle vrijwilligers van alle activiteiten. Noord-Brabant heeft 4 regio’s: West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant. Het regiobestuur wil graag in iedere regio een regiocontactpersoon aanstellen.