Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Actueel » Nieuws

Nieuws

Vrijwilligersdag Hersenletsel.nl Zuid-Holland

Op 23 februari 2019 organiseerde Hersenletsel.nl Zuid-Holland een dag voor al de vrijwilligers in de Chocoladefabriek in Gouda.

Naast een bijdrage van twee ambassadeurs was er volop de gelegenheid om met elkaar op een informele wijze in gesprek te gaan. Het lotgenotencontact, de folder en de AVG-wetgeving waren onderwerpen van gesprek.

Het was een mooie, inspirerende dag waarbij vrijwilligers uit verschillende delen van Zuid-Holland elkaar ontmoet hebben.

Uniek Zwemmen in Brabant

Uniek Zwemmen in Brabant: tijd voor uw mening!

Om het Brabantse zwemleven toegankelijker te maken voor iedereen met een aandoening of beperking, is er een nieuw initiatief gestart door het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten, InnoSportLab de Tongelreep, de KNZB en de provincie Noord-Brabant: Uniek Zwemmen in Brabant.

Om deze toegankelijkheid te kunnen verbeteren, dienen we eerst de huidige stand van zaken in kaart te brengen. Hiervoor hebben we een korte vragenlijst gemaakt.

Thema: “Verlies en rouw bij NAH. Van overleven naar leven met NAH”

Samengvatting Cafe Brein 11 februari 2019: Thema: “Verlies en rouw bij NAH. Van overleven naar leven met NAH” 

MULTISENSORY MUSEUM - VAN ABBE MUSEUM

Openingssymposium

MULTISENSORY MUSEUM

28 februari 2019

Hoe zou het museum eruitzien als het vanuit alle zintuigen was ontworpen? Zou het onze perceptie op kunst veranderen? Hoe kunnen we onze museumruimtes inclusiever en toegankelijker maken?  Wat kunnen we leren van mensen met een handicap in hoe zij ruimtes begrijpen? 

Wordt lidmaatschap vergoed door uw verzekering?

Zorgverzekeringen vergoeden soms de contributie van het lidmaatschap van een patientenvereniging. Dat kan het geval zijn bij Hersenletsel.nl.

Via deze link komt u bij het volledige document. https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/patientenverenigingen#vergoeding

Via deze link krijgt u het overzicht per verzekeraar in beeld: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/patientenverenigingen#vergoeding

Patiëntenvereniging en jonge onderzoekers werken samen!

Gisteren was Hersenletsel.nl bij UMC Utrecht. Vier keer per jaar overleggen we daar met hoogleraar en revalidatiearts Anne Visser over alles, waarin we kunnen samenwerken. Sinds vorig jaar presenteren dan ook steeds vier jonge onderzoekers de onderzoeken die ze doen om het leven en de zorg voor mensen met NAH beter te maken! Onze vereniging is nauw betrokken bij die onderzoeken, niet in de laatste plaats door de inbreng van ervaringsdeskundigen.

Thuis met hersenletsel , hoe verder?

Informatiebijeenkomst  16 maart 2019  Onzichtbare gevolgen van hersenletsel en een deel van het zorg- en ondersteuningsaanbod; https://www.hersenletsel.nl/activiteiten/agenda/thuis-met-hersenletsel-h...

NAH Netwerk Zuidoost Brabant

Het NAH Netwerk Zuidoost Brabant neemt deel aan het Landelijk Project Hersenletselcentrum (HLC), een initiatief van vijf patiëntenorganisaties.

Hersenletsel.nl in gesprek met Kamerlid Vera Bergkamp!

Onlangs had Hersenletsel.nl een eerste gesprek met Tweede Kamer lid 

Zelfmanagementdagen 2019

In 2019 worden weer 2 keer Zelfmanagementdagen gehouden

in hotel Hof van Putten te Putten. Deze praktische dagen zijn bedoeld voor mensen met hersenletsel en hun partners. Onder begeleiding van een trainer kijken de getroffenen en hun partners samen naar hoe hun leven is veranderd na het hersenletsel en hoe ze daarmee een nieuwe en andere invulling aan hun toekomst kunnen geven. De voorgaande weekends werden door de deelnemers zeer gewaardeerd: ‘wat een fijne dagen vol steun en herkenning – echt een warm bad’.