Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Actueel » Nieuws

Nieuws

De locaties voor Hersenletsel on Tour 2020 zijn bekend

We hebben groen licht gekregen van de locaties.

Schrijf je in voor 1 maart.

Er zijn al meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen. maar nieuwe deelnemers hebben voorrang.

De loting zal op 9 maart plaatsvinden

Regiowerkplan 2020 regio Groningen Drenthe

Hierbij het Regiowerkplan 2020 Groningen Drenthe.

REGIO-ONDERSTEUNER ZEELAND

De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is er voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten voor het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op een wijze, die recht doet aan zowel mogelijkheden als beperkingen van een ieder met NAH. De pijlers van de vereniging zijn lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging.

DEELNEMERS VOOR ONDERZOEK GEZOCHT

Maastricht University is op zoek naar deelnemers voor een wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van stemmingsklachten bij mensen met hersenletsel 
(door een beroerte of ongeval).Voor meer informatie verwijzen we naar de bijgaande wervingsfolder. Ziekenhuizen door heel Nederland doen mee. Heb je interesse, neem dan contact op met: johanne.rauwenhoff@maastrichtuniversity.nl

Vuurwerk is niet voor iedereen een feest.

Ook afgelopen jaarwisseling heeft weer een groot aantal mensen letsel opgelopen door vuurwerk en is er veel materiële schade aangericht. Wat te denken van alle dieren met vuurwerkstress en de zware belasting voor de natuur.

Voor een groot deel van de ruim 600.000 mensen met niet-aangeboren hersenletsel in ons land is al dat vuurwerk, vanwege overprikkeling, ook geen feest!

Daarom vindt Hersenletsel.nl dat vuurwerk uitsluitend tussen 12 en 1 afgestoken moet worden door professionals. Dan kunnen mensen met hersenletsel ook van oud en nieuw genieten!'

Wat geeft je een gevoel van voldoening na hersenletsel ?

Hersenletsel.nl Zuid-Holland organiseert samen met het Praatatelier een thema-avond op 30 januari 2020 in Capelle a/d IJssel.

Hoe krijg je weer een gevoel van voldoening ? Wat geeft en kost energie ?

Ervaringsdeskundigen ( ambassadeurs van Hersenletsel.nl) vertellen hoe zij weer voldoening krijgen na hersenletsel.

Wil je meer weten of meepraaten over dit thema ? Je bent van harte welkom op donderdag 30 januari 2020, van 19.30 uur tot 21.30 uur

Locatie:

Gezocht: enthousiaste trainers!

Momenteel worden in Zuid-Holland, Groningen-Drenthe, Gelderland en Utrecht mensen met niet-aangeboren hersenletsel opgeleid tot ambassadeurs van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Zij kunnen vanuit individuele en persoonlijke ervaring en kennis vertellen wat hersenletsel met je doet en wat de gevolgen zijn. 

Hersenletsel.nl wil het opleiden tot ambassadeurs in heel Nederland realiseren en zoekt hiervoor enthousiaste mensen die zich als trainer willen inzetten. 

3 loopfietsen geschonken door Nh 1816

Wat een fantastische donatie van verzekeraar Nh1816
Daar kunnen we met de komende Hersenletsel on Tour weer diverse lotgenoten blij mee maken en weer laten bewegen en revalideren.
We zijn hun heel dankbaar voor deze ondersteuning vanuit hun Goede Doelen Stichting.
Lees hier het artikel van Nh1816, https://www.nh1816.nl/stichting-goede-doelen-nh1816/ziekte-en-handicap/h...

Nieuw hulpmiddel en e-learning ontwikkeld t.b.v. besluitvorming van behandelbeleid bij ernstige beroerte

Als na een ernstige beroerte de vraag rijst of wel of niet doorbehandelen zinvol en gewenst is (bijvoorbeeld het al dan niet starten of voortzetten van sondevoeding), staan artsen en familieleden vaak voor een ingewikkeld dilemma. In de praktijk blijkt dat arts-assistenten neurologie deze complexe familiegesprekken vaak voeren, maar dat onderwijs hierin niet een vast onderdeel is van de opleiding.

Werkboek 'Laat je horen' NU beschikbaar!

NAH-Kennisnetwerk ‘Gewoon Bijzonder’ is een project om participatie van mensen met NAH in de samenleving te verbeteren. Het 4-jarig project wordt gefinancierd door ZonMw en de Hersenstichting. Onderwijs en zorgaanbieders werken samen in dit project.