Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Actueel » Nieuws

Nieuws

Theatergroep WirWar

Theatergroep WirWar

In september 2017 is theatergroep WirWar(Apeldoorn) met veel enthousiasme van start gegaan. Ze bestaat volledig uit spelers met zowel aangeboren alsook niet aangeboren hersenletsel (NAH).  

Hersenletsel is vaak zeer ingrijpend en heeft enorme impact op het dagelijks functioneren. Mensen met hersenletsel hebben vaak te maken met concentratieproblemen, vertraagd  tempo van informatieverwerking, beperkte energie, kunnen vaak niet meerdere dingen tegelijkertijd doen en raken bijzonder snel vermoeid.

Een bijzonder Café in Breda.

Eén keer in de maand komen mensen bij elkaar in het Afasie-Café.

Men ontmoet daar mensen met een lichte tot matige afasie. Er wordt samen gepraat, gelachen, naar elkaar geluisterd en af en toe gehuild.

Ieder voelt er zich veilig. Je zit in dezelfde situatie. Je hoeft niet steeds van alles uit te leggen. Er is geduld en tijd voor elkaar.

Een groep bestaat uit hooguit acht mensen. Een grotere groep is te druk. Mochten er meer deelnemers komen dan kan een andere groep gevormd worden.

Ben je geïnteresseerd ? Geef je dan op of vraag om meer inlichtingen.

 

Ambassadeursproject Hersenletsel.nl Zuid-Holland

In 2018 is de regio Zuid-Holland gestart met een pilot om mensen met niet-aangeboren hersenletsel op te leiden tot ambassadeur van onze patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

16 mensen zijn in maart 2018 gestart met de training. Met behulp van Windesheim Flevoland is maandelijks een training gevolgd en gedurende het traject worden de ambassadeurs in spé bij diverse gelegenheden gevraagd voorlichting te geven. 

Je kunt ons ook vinden op facebook

Overijssel@Hersenletsel.nl heeft ook een facebook pagina.

Je vindt hem door te klikken op:

www.facebook.com/overijssel.hersenletsel

 

GGZ-netwerkbijeenkomst Vinkel

Beste ketenpartner,

Om elkaar beter te leren kennen, nodigen de huisartspraktijken Nuland en Vinkel je uit voor een GGZ-netwerkbijeenkomst op maandag 4 februari 2019.

Tijdens deze bijeenkomst, willen we graag gegevens, kennis en kunde uitwisselen op het gebied van volwassenenzorg.
Ons doel is om de samenwerking over en weer te verbeteren en te verstevigen.
Dit willen we doen door op gestructureerde wijze met elkaar in gesprek te gaan.

Er volgt een aparte netwerkbijeenkomst voor ketenpartners in de kinder- en jeugdzorg.

Ons beleidsplan en onze handleiding 2019 e.v.

Ons werkplan met begroting voor 2019 is klaar.

Om al onze wensen en plannen in de juitse stappen te zetten, hebben wij ook een handleiding voor 2019 en verder. Wij zien er naar uit om deze handleiding donderdag met onze coördinatoren te bespreken.

Benieuwd welke actiesteden in Overijssel we volgend jaar ook in een rode rechthoek kunnen plaatsen.

Onze handleiding en ons werkplan worden volgende week op deze site geplaatst.

Samenwerking hersenletsel en ROC

10 januari 2019.

Vandaag weer een enthousiast gesprek met twee studenten van het ROC van Twente. Deze jongelui kijken mee over onze schouder. Zij geven tips, suggesties en andere handreikingen om stil te staan bij de mogelijkheden en kansen die geboden worden door social media.

Binnenkort worden de resultaten zichtbaar.

Wij zijn heel enthousiast over deze samenwerking, waarbij het mes aan twee kanten snijdt: 

  • Wij krijgen steun bij social media, die jeugd aanspreken,
  • Zij maken kennis met het fenomeen NAH.

Een mooi leerproces.

NAH: bewegen in het recept

Gerda Boonstra uit Emmeloord is ervaringsdeskundige: ze kampt met niet-aangeboren hersenletsel en ze beweegt met lotgenoten.

Opbrengst sponsoractie bestemd voor jongeren met NAH

Hersenletsel.nl Zuid-Holland ontvangt een gedeelte van de opbrengst van een sponsoractie welke heeft plaatsgevonden in Groot-Ammers.

Met de opbrengst worden activiteiten voor jongeren met NAH in Zuid-Holland Zuid georganiseerd. Op dit moment worden de plannen uitgewerkt.