Home

Slechts 10% van de Nederlanders die hersenletsel oploopt komt in aanmerking voor specialistische revalidatie!

Er moet een Deltaplan voor hersenletselzorg komen: steun.hersenletsel.nl

Nieuws

Unieke samenwerking bij innovatieve nazorg voor mensen met NAH

Onlangs ondertekenden Heliomare, Hersenletsel.nl en PGOsupport een intentieovereenkomst om te komen tot verbetering van het nazorgtraject voor mensen met NAH. De behoefte van cliënten aan nazorg en hun actieve betrokkenheid bij de verbetering is leidend in de samenwerking.

Lees meer...

Kortingsactie voor leden Hersenletsel.nl

Leden van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl kunnen in de webshop de nieuwe DVD “Herstellen van een beroerte” van Kees van Hemert bestellen voor slechts € 10,00 (inclusief verzendkosten). U gaat hiervoor met uw lidnummer naar de webshop (bestellen voor leden): https://webshop.hersenletsel.nl Kies bij “betaalwijze” voor iDeal of creditcard. De DVD wordt dan per omgaande toegestuurd.

Mocht u uw lidnummer niet (meer) weten, dan is deze op te vragen bij het landelijk bureau (info@hersenletsel.nl). Ook voor vragen of opmerkingen kunt u hier terecht.

Niet-leden kunnen de DVD voor € 20,00 (inclusief verzendkosten) bestellen op de website van Van Hemert Produkties ( www.vanhemertprodukties.nl ) waar u alvast een paar fragmenten van de film kunt zien.

Let op : De DVD is helaas niet af te spelen op een computer met Windows 10. Op www.videolan.org kun je een gratis programma (VLC) downloaden waarmee je de DVD toch kan afspelen.

Kamer bezorgd over te krappe financiering PG-organisaties

Er gaat de komende jaren nauwelijks extra geld naar PG-organisaties, terwijl die er veel nieuwe taken bij hebben gekregen door de decentralisaties en de implementatie van het VN-verdrag. Gisteren sprak de Tweede Kamer hierover haar verbazing uit in het debat over het nieuwe subsidiekader.

In het debat benadrukten zowel Kamerleden als de minister het grote belang van een sterke, onafhankelijke beweging van cliënten en patiënten. Bijna alle politieke partijen bleken zich echter zorgen te maken over de toereikendheid van het nieuwe subsidiekader. Dus werd minister Bruins gevraagd hoe hij kan garanderen dat de stem van de cliënt goed wordt vertegenwoordigd op de VN-thema’s en op regionaal en lokaal niveau. De minister beloofde hierover te gaan overleggen met zijn collega De Jonge en nog voor de zomer met een antwoord te komen.

Lees meer...

Actieplan voor beroerte in Europa

Bestuurslid André de Rosa Spierings en directeur Monique Lindhout hebben namens Hersenletsel.nl en SAFE meegeschreven aan het ‘Actieplan voor beroerte in Europa’. De concepttekst is nu klaar (alleen beschikbaar in het Engels). Iedereen die betrokken is bij de zorg voor CVA wordt nu uitgenodigd de teksten te lezen en van commentaar te voorzien. Dat kan tot 11 maart door op onderstaande link te klikken. 

Tijdens een werkconferentie in München (21-23 maart) wordt al het commentaar verwerkt en wordt de definitieve tekst vastgesteld.

www.safestroke.eu

Scholingsprogramma MSR 2018 van Revalidatie Nederland

In 2018 organiseert Revalidatie Nederland voor haar stakeholders een scholingsprogramma met vier bijeenkomsten over medisch specialistische revalidatiezorg. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Klik hier voor meer informatie.

Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2018

Lang niet iedereen die lid is van een patiëntenvereniging, of dat wil worden, weet dat veel zorgverzekeraars de kosten voor dat lidmaatschap helemaal of deels vergoeden. Dat is jammer, want het bespaart mensen extra kosten. Bovendien kan het mensen die twijfelen lid te worden van een vereniging over de streep trekken. Hersenletsel.nl is lid van Ieder(in). Het is mogelijk, dat uw zorgverzekeraar (een deel) van het contributiegeld vergoedt.

Voor meer informatie zie: www.iederin.nl/nieuws/ of www.scch.nl/vergoeding-lidmaatschap-patientenvereniging-2018

ALV stelt nieuw meerjarenplan vast

Tijdens de ALV van 24 november jl is het nieuwe meerjarenplan 2018 - 2022 vastgesteld. Langzamerhand komt onze vereniging nadrukkelijker op de kaart bij de politiek, de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en de wetenschap. Steeds vaker wordt de vereniging gezien als het aanspreekpunt vanuit het perspectief van getroffenen en hun naasten. De komende jaren staan mensen met hersenletsel en hun naasten centraal: die willen we versterken, zodat ze ondanks hun beperkingen ten volle kunnen meedoen in de maatschappij. Het meerjarenplan 2018-2022 geeft aan hoe we dat willen bereiken.
Klik hier voor het meerjarenplan 2018 - 2022.

Hersenletsel.nl heeft een nieuwe voorzitter

Tijdens de ALV van 24 november jl is Roland De Wolf benoemd als nieuwe voorzitter.

Roland de Wolf (1959) heeft na zijn verpleegkundige opleidingen, management gestudeerd en is ruim 27 jaar als directeur en bestuurder werkzaam geweest in de ouderenzorg Hij is nauw betrokken geweest bij de veranderingen en vernieuwingen in de zorg en heeft hier, middels verschillende projecten die ook wetenschappelijk gevolgd zijn, ook een belangrijke bijdrage aan geleverd. Daarnaast heeft hij brede ervaring als toezichthouder bij verschillende publieke instellingen.

1e grote Europese onderzoek naar beroertes aangeboden aan het Europees Parlement

Op donderdag 11 mei was Monique Lindhout (directeur van Hersenletsel.nl) in Brussel om mede namens Hersenletsel.nl het eerste grote Europese onderzoek naar beroertes aan te bieden aan het Europees Parlement! Het onderzoek heet "Burden of Stroke" en vergelijkt de zorg tussen de Europese landen onderling maar ook hoe de zorg nu is en hoe deze zou moeten zijn. Er blijkt in Nederland nog veel werk nodig voordat de optimale zorg is bereikt! Bijzonder aan dit onderzoek is dat het is uitgevoerd in opdracht van patientenorganisaties, zij werken samen in de organisatie SAFE. Zie: www.safestroke.eu. Kijk voor het rapport op www.strokeeurope.eu.

Lees meer...

Taalpad: nieuwe uitgebreide diagnostiek voor kinderen met taalproblemen na NAH

Het Taalpad bestaat uit uitgebreide diagnostiek tijdens twee aaneengesloten dagen met als doel om bij kinderen met taal- en communicatieproblemen na niet-aangeboren hersenletsel (NAH) vast te stellen of er sprake is van een taalstoornis (afasie) en zo ja, wat de aard en ernst van de taalstoornis is. Het Rijndam Kinderafasieteam heeft het Taalpad ontwikkeld, omdat het merkte dat er landelijk, zowel bij logopedisten als ouders, behoefte is aan ondersteuning bij de begeleiding van kinderen met afasie. Een goede diagnose en behandeling van de gevolgen van NAH zijn belangrijk, omdat blijvende taalstoornissen een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling en de kwaliteit van leven van het kind en zijn omgeving.

Lees meer...

Succes met eerste neuroprothese

De Utrecht Neuroprothese is eind 2015 voor het eerst geïmplanteerd bij een dame met ALS. ALS is een neuromusculaire ziekte waardoor zij geen enkele spier meer kan bewegen en ook niet meer kan praten. Een jaar lang is het onderzoeksteam twee keer in de week langsgegaan bij deze eerste deelneemster om te oefenen met de neuroprothese en om onderzoekgegevens te verzamelen. Na twee maanden kon ze voor het eerst typen met behulp van de Utrecht NeuroProthese en een half jaar later gebruikte ze het helemaal zelfstandig.

Meer informatie

Laat geen belastinggeld liggen!

Leven met een handicap of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Komen die kosten voor uw eigen rekening? Dan kunt u een deel ervan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. Maak er gebruik van. In dit artikel leest u hoe u aangifte moet doen en welke kosten u daarbij wel en niet kunt opvoeren.

Leer meer

Baas in eigen Brein

Bart Hissink ontdekte drie jaar na het oplopen van hersenletsel dat cannabis voor hem hèt medicijn is. 'De kermis in mijn hoofd kwam tot stilstand', vertelt hij. Sindsdien is hij voorvechter van het legaliseren van thuisteelt en wil hij anderen graag informeren over de bijzondere werking van cannabis op een beschadigd brein.

Lees meer

Directeur Hersenletsel.nl benoemd in bestuur SAFE

Op 9 december 2016 is, tijdens de Algemene Ledenvergadering in Amsterdam, onze directeur, Monique Lindhout, benoemd als bestuurslid van de Stroke Alliance for Europe (SAFE).

Lees meer...

Hersenz en Jouw Omgeving werken samen aan eHealth voor mensen met hersenletsel

Zorgorganisatie Hersenz en eHealth platform Jouw Omgeving gaan samen online behandelingen ontwikkelen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Cliënten en naasten worden daarmee nog beter ondersteund tijdens de behandeling. Ook kan er tussentijds gemakkelijk contact plaatsvinden tussen behandelaar en cliënt en kunnen cliënten in hun thuisomgeving de behandeling van Hersenz volgen.

Lees meer...

NAH TV Aflevering 2: Relaties en Hersenletsel

Lees meer...

Online oefenprogramma: Zorgen voor twee

Ben jij mantelzorger en wil jij informatie en praktische tips? Volg dan het online oefenprogramma voor mantelzorgers!

Lees meer...

Het Kennisnetwerk CVA NL viert 10-jarig bestaan met geslaagd symposium

Op 25 november 2016 organiseerde het Kennisnetwerk CVA NL het drukbezochte symposium ‘Zorg dichtbij’. Tijdens dit symposium, waar dit jaar naast vele professionals werkzaam in de CVA zorg ook patiënten aanwezig waren, werd belicht hoe zorg op maat kan worden geleverd, hoe de nieuwe zorg eruit kan gaan zien en hoe de eerstelijnszorg kan worden vormgegeven. Het Kennisnetwerk CVA NL blikt terug op een mooie, informatieve en sfeervolle dag met een feestelijk tintje: het Kennisnetwerk CVA NL bestaat 10 jaar. Het Evoluon, bood een bijzonder onderdak aan de 400 deelnemers.

Meer informatie

Collecteer mee voor de Hersenstichting

Van 30 januari tot en met 4 februari 2017 wordt de Hersenstichtingcollecte gehouden. Voor deze collecte is de Hersenstichting op zoek naar collectanten. Er komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen. De Hersenstichting gebruikt het geld dat opgehaald wordt voor onderzoek om hersenziekten in de toekomst beter te voorkomen en behandelen.

Als u vanuit onze vereniging Hersenletsel.nl collecteert voor de Hersenstichting, dan ontvangen wij 1/3 deel van uw opbrengst! Hersenletsel.nl gebruikt dit geld voor het werk voor onze leden, die nu te kampen hebben met de (niet zichtbare) gevolgen van hersenletsel. Wij organiseren lotgenotencontactdagen, zelfmanagementdagen en nog veel meer activiteiten.

Lees meer...

Actie: De Power Patiënt - koop het boek en steun Hersenletsel.nl

De POWER Patiënt helpt patiënten om een beter resultaat te krijgen in de zorg

Na het lezen van dit boek weet u waarom powerpatiënten sneller beter zijn, de behandeling krijgen die het beste bij ze past en minder last hebben van bij-effecten van die behandeling. Bovendien kunt u Hersenletsel.nl steunen door het kopen van dit boek.

Lees meer...

Expositie van Hobbies: Er is een leven na de beroerte

Op hét wereldwijde congres over de ontwikkelingen in de zorg voor beroertes (world stroke congress) is een expositie gehouden van allerlei hobbies van mensen met een beroerte. Daarmee werd het statement gemaakt dat het leven na de beroerte door gaat en nog vollop geleefd wordt. Ook veel van onze leden hebben laten zien hoe zij hun leven weer hebben opgepakt na de beroerte. 

Lees meer...

NAH-TV over relaties - 12 december om 20.00 uur live

Op maandag 12 december wordt de 2e uitzending van NAH-TV uitgezonden over de gevolgen van NAH voor de relatie. Het programma begint om 20.00 uur.

De eerste uitzending van NAH-TV in oktober over seksualiteit was een groot succes. Bijna 1200 mensen hebben dit programma bekeken. De uitzending staat inmiddels op ons YouTube-kanaal en is hier terug te kijken.

Lees meer...

Ik wil weer lekker seksen

We merken steeds meer dat praten over seks nog steeds een taboe is in de zorg. Ook in de zorg voor Hersenletsel. Praten met elkaar is al moeilijk, maar praten met zorgverleners is nog veel moeilijker. Begeleider Priscilla Janssen schrijft in het SGL-blad openhartig een praktijkverhaal over de ervaringen van mensen met hersenletsel. 

Lees meer...

Medisch Contact: Geef familie patiënt een actieve rol

Onlangs verscheen een interessant artikel in het Medisch Contact. Onze directeur schreef dit artikel samen met anderen om de positieve invloed van de actieve rol van naasten te benadrukken. Familie en naasten betrekken in de revalidatie (door hen bijvoorbeeld te instruëren hoe zij oefeningen kunnen doen met de patiënt) geeft niet alleen een sneller en beter herstel, het geeft naasten ook een mogelijkheid om daaraan bij te dragen. Dit zorgt voor een behoud van het netwerk en geeft bovendien een goede voorbereiding op de chronische fase. 

Lees meer...

Keuzehulp bij CVA/NAH

"In de revalidatiezorg is het vanzelfsprekend dat zorgverleners patiëntgerichte zorg leveren. Een standaardadvies over de revalidatiebehandeling voor patiënten met een CVA/NAH bestaat niet. Immers, geen twee patiënten zijn gelijk; iedere patiënt kent andere behoeften, levensdoelen en problemen. Zo stellen zorgverleners met iedere patiënt een individueel behandelplan voor revalidatie op, om hem of haar te ondersteunen in het hervinden van onafhankelijkheid en participatie in de samenleving. Maar betekent dit dat in de revalidatie ook daadwerkelijk sprake is van samen beslissen over de behandeling? Of gaat het meer om het verkrijgen van instemming van de patiënt met het behandeladvies van de zorgverlener?" - Ned. Tijdschrift voor Revalidatie Geneeskunde

Lees meer...

Uitzending NAH-TV nu op youtube


Lees meer...

De schoonheid van niet bestaande taal

Taal- en spraakstoornissen bemoeilijken de communicatie zoals wij dat gewend zijn. Het gebruik van niet-bestaande taal kan voorkomen bij bepaalde vormen van afasie. Niet-bestaande woorden worden ook wel 'neologismen' genoemd. Nico gebruikte vanaf zijn 95ste jaar neologismen in zijn taal (de oorzaak en/of een diagnose afasie zijn niet duidelijk). In het boek 'Zo Tollig en Zwarrig' kunt zich laten verwonderen door de schoonheid die niet-bestaande taal kan hebben. De schrijvers willen mantelzorgers en professionals een andere kijk geven op de waantaal.

Lees meer...

Breien voor het brein

Hoesjes Maria van der Ploeg is een geweldige actie gestart! Ze breit prachtige tablet hoesjes voor Hersenletsel.nl! En u kunt er één krijgen door een donatie te doen op haar persoonlijke 'kom in actie' pagina. Bent u nieuwsgierig naar haar actie? Klik hier voor meer informatie!

Lees meer...

Familiedag 5 november

Onze jaarlijkse familiedag komt eraan. Een mooie gelegenheid om samen in beweging te komen tijdens een ontspannend en interessant programma.

Lees meer...

Hersenletsel Magazine nr. 3

De nieuwe Hersenletsel Magazine is uit! In dit nummer vindt u onder andere informatie over nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging (zoals NAH-TV) en een prachtig artikel over prosopagnosie (prosopagnosie is een aandoening waardoor men gezichten niet meer kan onthouden).

Lees meer...

Geslaagd Symposium Klein Venijn

Op woensdag 28 september 2016 vond het symposium Klein Venijn plaats. Het was een leerzame, inspirerende middag. Er was een plenair gedeelte en een gedeelte waarin we opgesplitst werden in groepjes voor interactieve workshops.

Lees meer...

Nu de triage bij hersenletsel nog!

Monique Lindhout schreef deze maand een column in het Revalidatie Magazine. Ze schrijft hoe er afgelopen jaren veel ten goede is veranderd in de CVA zorg, maar dat we als vereniging nog lang niet van de barricaden af kunnen.

Lees meer...

Inloopmiddag `Meet me at the Gym`

Heel Nederland wordt uitgedaagd om tijdens de Nationale Fitness4daagse, in de week van 19 t/m 24 september, te gaan bewegen!
Ook wij dagen mensen met hersenletsel uit om in beweging te komen! Dit kan bij erkende beweegcentra met het Meet me @ the Gym certificaat, een project van de Edwin van der Sar Foundation.

Lees meer...

Platform versterkt positie mensen met hersenletsel

Vorige week lanceerde InteraktContour het nieuwe platform verdermethersenletsel.nl. Deze website geeft antwoorden op vragen als: Wat zijn symptomen van hersenletsel? Wat wijzen onderzoeken uit? Welke nuttige apps zijn er? Wat is er nog mogelijk? De artikelen, blogs, apps en video's zijn interessant voor mensen met hersenletsel, hun omgeving en professionals in de zorg. Initiatiefnemer InteraktContour beoogt hiermee de maatschappelijke positie van mensen met hersenletsel te versterken.

Lees meer...

Relaties en Seksualiteit

LiefdeDe liefde. Een spannend en veel besproken onderwerp. Maar hoe heeft hersenletsel invloed op relaties en seksualiteit? Relaties en seksualiteit zijn heel intieme en kwetsbare onderwerpen. En door hersenletsel verandert er veel, vaak ook in relaties en seksualiteit. Hoe gaan we daarmee om?

Lees meer...

NAH-TV

NAH-TV Vindt u ook dat er meer gerichte aandacht moet komen voor de dagelijkse gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Zodat de mensen in uw omgeving ook beter kunnen begrijpen wat u voelt en ervaart? Hersenletsel.nl wil u en uw omgeving beter informeren over NAH door middel van online TV uitzendingen.

Lees meer...

Nieuw project: opzetten kennisnetwerk niet-aangeboren hersenletsel

ProjectPartnersOm participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de samenleving te verbeteren is meer kennis en samenwerking tussen patiënten, kennis- en zorginstellingen en belangenorganisaties nodig. Het nieuw op te richten landelijk 'NAH-kennisnetwerk 'Gewoon Bijzonder' moet hier de komende vier jaar voor gaan zorgen. ZonMw, financier van gezondheidsonderzoek, en de Hersenstichting hebben gezamenlijk een subsidie van € 600.000,- toegekend voor het opzetten en uitvoeren van het netwerk.

Lees meer...

Nieuwe werkgroep Hersenletsel On Tour

Fietsen voor Fietsen

Lees meer...

Vacature bestuursleden Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl zoekt betrokken en ambitieuze bestuursleden!
Het bestuur is momenteel op zoek naar aanvulling met 2 nieuwe bestuursleden voor de functies:
- secretaris
- bestuurslid 'zorginhoud'
Is dit iets voor u? Lees dan snel verder!

Klik hier voor meer informatie

Wordt Patiënten Vertegenwoordiger voor de internationale organisatie SAFE

Voor een groot project in Europa worden patiëntenvertegenwoordigers gezocht. Heeft u een beroerte gehad en daar spasticiteit aan over gehouden? Misschien is deze vacature dan iets voor u!

Lees meer...

Monique Lindhout is 20 jaar in dienst bij onze vereniging!

Onze directeur, Monique Lindhout, is vandaag 20 jaar in dienst bij onze patiëntenvereniging. Eerst als directeur van de Afasie Vereniging Nederland (AVN) en na de fusie met Cerebraal en de CVA vereniging Samen Verder, als directeur van Hersenletsel.nl.

Lees meer...

Willemijn en Indira Bedankt!

Willemijn en Indira hebben de 100ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse gelopen voor Hersenletsel.nl. Op hun persoonlijke sponsorpagina zamelden zij geld in voor de vereniging. En vervolgens werd het uiterste van hen gevraagd toen het tijdens de 4daagse zo ontzettend warm was!

Lees meer...

Gezocht: Deelnemers Onderzoek Iron Hand

Heeft u al wel eens gehoord over de Iron Hand? Het is een robothandschoen die gebruikt kan worden door ouderen en CVA patiënten voor ondersteuning van de handfunctie tijdens het uitvoeren van dagelijkse taken. Zodat bijvoorbeeld uw kopje koffie niet uit uw vingers glipt. En zodat u uw boek kunt vasthouden tijdens het lezen.

Lees meer...

Promotie Ton Satink - Zelfmanagement in CVA revalidatie

Op 6 juli promoveerde Ton Satink (docent HAN en o.a. betrokken bij de klankbordgroep Gelderland) aan het lectoraat Neurorevalidatie op zijn onderzoek naar Zelfmanagement in CVA revalidatie. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de complexiteit en het proces van zelfmanagement na een beroerte. Hij heeft de meningen en ervaringen van mensen die getroffenen zijn door een beroerte, hun partners en professionals onderzocht. Hoe kijken zij aan tegen het verloop van zelfmanagement en revalidatie na een beroerte?

Lees meer...

Oproep Hobby`s

Het 'World Stroke Congress' is een wereldwijd congres over onderzoek naar CVA. Voor dit congres wil de organisatie een expositie maken van hobby's van mensen met een CVA. Daarbij gaat het om activiteiten die men onderneemt voor het plezier in zijn of haar vrije tijd. Dat kan betrekking hebben op het verzamelen van dingen, het creatief bezig zijn of het maken van kunst, het beoefenen van een sport of het zich vermaken met ander amusement.

Lees meer...

Nieuwe Hersenletsel Magazine


Lees meer...

Vervolg artikel Idiopathische Intracraniële Hypertensie in Hersenletsel Magazine nr 2 2016

In april 2016 gaven wij (werkgroep IIH) via onze Facebookpagina IIH-patienten de mogelijkheid om vragen te stellen aan dr. Leliefeld. Er werd volop gereageerd op onze oproep, de vragen werden voorgelegd aan de neurochirurg, die uitgebreid de tijd nam om ze te beantwoorden. Deze informatie is gedeeltelijk verwerkt in een artikel over IIH in het Hersenletsel Magazine nr2 2016. Maar niet alle antwoorden konden worden verwerkt in het artikel. De overige vragen en antwoorden vindt u hier:

Meer informatie

Spraakmakend van Abbe

In het van Abbe Museum worden maandelijks rondleidingen gegeven, speciaal voor mensen met afasie. Dit is een initiatief van Mijke Ulrich (ervaringsdeskundige en sociaal werkster), die op deze manier mensen met afasie wil helpen om weer te leren 'zijn'. Ze vertelt: 'door zo'n ingrijpende ervaring als het het niet meer kunnen praten, wordt je als persoon heel klein. In het revalidatie traject leer je weer allerlei vaardigheden aan, maar je moet ook weer leren om gewoon te 'leven".

Lees meer...

Werken met Hersenletsel

Mensen met hersenletsel vaak verkeerd beoordeeld tijdens re-integratie: overschatting doordat aan de buitenkant niets te zien is!
Werknemers met hersenletsel worden bij hun terugkeer naar werk vaak verkeerd beoordeeld, bijvoorbeeld door de arts bij het UWV. Ze worden overschat omdat er aan de buitenkant niets te zien is. Dit leidt tot onbegrip voor de situatie van de patient.

Lees meer...

Interesse en extra handen Hemianopsie lotgenoten contactdag

Enige tijd geleden is onder de paraplu van Hersenletsel.nl een nieuwe werkgroep opgericht: de werkgroep Hemianopsie. Het doel van de werkgroep is gericht op het voorzien van informatie over hemianopsie en de mogelijke behandelingen daarvan aan zowel personen met hemianopsie als aan professionals (neurologen, oogartsen, revalidatie artsen) en het bevorderen van onderzoek.
De eerste activiteit zal echter het organiseren van een lotgenoten contactdag zijn.

Lees meer...

Eerste landelijke nieuwsbrief

Het heeft even geduurd, maar daar is hij dan eindelijk! De eerste landelijke nieuwsbrief van onze patientenvereniging Hersenletsel!

Meer informatie

Klein Venijn `Hoezo niets meer aan te doen?`


Lees meer...

Publicatie: Meer ruimte voor de mantelzorger

InteraktContour heeft een boekje gepubliceerd met als titel 'Meer ruimte voor de mantelzorger'. Dit is een publicatie naar aanleiding van het programma 'In voor Mantelzorg', waar zij aan mee doen. Het doel is dat mantelzorgers en zorgprofessionals zich zullen herkennen én zich zullen laten inspireren.

Lees meer...

Sponsorloop Nijmeegse Vierdaagse


Lees meer...

Patiëntenverenigingen kregen vorig jaar 2,2 miljoen euro van geneesmiddelen fabrikanten - een goede of slechte zaak?

Gisteren was er in de media volop aandacht voor de sponsoring van artsen en patiëntenorganisaties door de farmaceutische industrie. Het Transparantieregister Zorg biedt inzicht in deze financiële relatie tussen zorgverleners, zorginstellingen en bedrijven. Hersenletsel.nl komt niet voor in dat register. Mochten wij als vereniging sponsoring ontvangen, dan hebben wij daar een protocol voor en zullen we alle giften ook expliciet vermelden in onze jaarstukken.

Lees meer...

Zaterdag 23 april in De Bilt: goedbezochte Algemene Ledenvergadering

Een inspirerende dag, waarop afscheid werd genomen van bestuurslid Elly van Gorp (geheel rechts op de foto) en waarop nieuwe bestuursleden André de Rosa Spierings (geheel links op de foto, portefeuille PR en communicatie) en Jan Pons (naast André, portefeuille fondsenwerving en tevens penningmeester) werden benoemd.

Lees meer...

20+ projecten van Patiëntenorganisaties

De afgelopen drie jaar werkten 20 patientenorganisaties samen aan projecten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De voormalige CVA vereniging, die nu onderdeel is geworden van onze vereniging Hersenletsel.nl, werkte mee aan de brochure 'Goede zorg van CVA/TIA' en deed onderzoek naar goed gebruik ervan.

Meer informatie

Symposium: Klein Venijn I: `Hoezo niets meer aan te doen?`

Op 28 september wordt een mini symposium georganiseerd met als thema: "Hoezo niets meer aan te doen?" Vanaf nu kunt u zich aanmelden via de website!

Meer informatie

Hart, vaat en longen

Vandaag verscheen de bijlage 'Hart, vaat en longen' bij de Volkskrant. In deze gratis uitgave is van alles te lezen over CVA, de aangeboren hartafwijking en trombose. Onze directeur Monique is geïnterviewd over de informele zorg rondom CVA patiënten.

Klik hier voor de gratis e-paper:
https://www.mijngezondheidsgids.nl/hart-vaat-longen/

Zoektocht naar de juiste zorg voor hersenletsel

De zoektocht naar de juiste zorg is vaak een enorme opgave, stelt. Dr. Kitty Jurrius, associate lector NA(H)-zorg op maat van Windesheim Flevoland. Jurrius publiceerde onlangs de eerste resultaten van haar onderzoekslijn: NA(H)-Zorg op Maat.

Meer informatie

App leest ondertitels TV voor

De Gesproken Ondertitel-app (GO-app) spreekt live de ondertiteling van nieuwsuitzendingen, series en films van 12 Nederlandse en 7 Vlaamse televisiezenders uit. Hiermee draagt de ontwikkeling van deze app bij aan de zelfstandigheid van de 350.000 mensen in Nederland met een visuele beperking en ruim 2,5 miljoen mensen met bijvoorbeeld dyslexie of een andere leesbeperking. Deze mensen zijn nu nog vaak gebonden aan hun eigen huis om met de in huis aanwezige apparatuur de ondertiteling te laten voorlezen.

Lees meer...

Lancering lesbrief NAH vol informatie en praktische tips

Het Kennisplein Gehandicaptensector lanceert op 8 februari 2016 de digitale lesbrief NAH: oorzaken, gevolgen, signalen en zorg. De lesbrief is samengesteld door Windesheim Flevoland en wil de deskundigheid van studenten en professionals in sociale wijkteams vergroten op gebied van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In korte tijd worden kennis en vaardigheden aangereikt, die direct in de praktijk kunnen worden toegepast.

Lees meer...

Download van Lezing Douwe Bergsma over Hemianopsie

Tijdens de ALV van 28 november 2015 hield Douwe Bergsma een lezing over Hemianopsie.
U kunt nu de beschrijving van deze lezing downloaden via: www.afasie.nl/folders/Lezing-Douwe-Bergsma-Hemianopsie-ALV-van-28-november-2015.pdf

Wie het kleine niet eert... of help Hersenletsel.nl door de winter!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 28 november j.l. van de vereniging Hersenletsel.nl, ging het vaak over geld (en het gebrek daaraan). Bert Braam lanceerde daarop een unieke actie: hij overhandigde twee volle flessen met muntjes van 1 en 2 eurocent aan de vereniging.

Lees meer...

Behandelprogramma Intensieve Neurorevalidatie (INR) voor mensen met NAH bij Reade Amsterdam

Bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) zijn er naast zichtbare vaak ook onzichtbare gevolgen. Voorbeelden zijn niet goed kunnen onthouden, langzamer zijn in het verwerken van informatie of moeite hebben met plannen. Daarnaast kan er sprake zijn van gedragsverandering. Reade Amsterdam biedt een behandelprogramma aan voor deze mensen en hun omgeving: INR.

Lees meer...

MindApp van zieke Frederik van den Broek wordt een feit

Tijdens een zowel indrukwekkende als inspirerende bijeenkomst in het VUmc Hersentumor Centrum Amsterdam werd eind augustus de aftrap gegeven voor de bouw van de MindApp van de 41-jarige Amsterdamse hersentumorpatiënt Frederik van den Broek. Mind App is een hulpmiddel dat als geheugensteuntje dient bij complex medicijngebruik en een gevarieerd afsprakenschema met verschillende medici. Hersenletsel.nl steunt het project als sponsor en is betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling van de app.

Lees meer...

Zorgen om beschikbaarheid en betaalbaarheid zorg

Mensen in Nederland maken zich zorgen over de toekomst van de zorg. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het landelijk onderzoek Mijnkwaliteitvanleven.nl. Dit bekijkt hoe het gaat met mensen in Nederland nu de zorg verandert. Resultaten van het eerste half jaar laten zien dat deelnemers zich zorgen maken over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg. En veel mensen beoordelen het contact met de gemeente en de zorgverzekeraar als onvoldoende. De vernieuwde website www.mijnkwaliteitvanleven.nl is voor iedereen beschikbaar op internet.

Lees meer...

Ex-kankerpatiënt betaalt duizenden euro`s te veel voor overlijdensrisicoverzekering

Mensen die kanker hebben gehad, kunnen nauwelijks op een goede manier een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Verzekeraars berekenen na de aanvraag een opslag, gebaseerd op de medische gegevens van de voormalige kankerpatiënt. Maar hoe hoog die opslag wordt, is onvoorspelbaar en de berekening ervan is niet transparant.

Lees meer...

Op 5 maart is met succes de slotbijeenkomst van het project NAH-PrikkelS gehouden

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan iedereen zomaar overkomen. Door een verkeersongeval, een hersenbloeding, een val of een klap op je hoofd. De gevolgen zijn op het eerste gezicht soms niet of nauwelijks zichtbaar, wat het voor de omgeving extra moeilijk maakt om er goed mee om te gaan. Ook voor zorgverleners. Daarom heeft Stichting Hersenletsel Ondersteuning Nederland (SHON) Vilans in 2012 opdracht gegeven samen met mensen met NAH en hun naasten uit te zoeken waar goede zorg aan moet voldoen. Het resultaat? NAH -PrikkelS: kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief.

Lees meer...

Mijn Re-integratieplan ondersteunt zelfregie zieke werknemers

Voor veel werknemers en werkgevers is het niet eenvoudig om ziekte en werk goed te combineren. Patiëntenorganisaties lanceren daarom www.mijnreintegratieplan.nl : een online leerprogramma dat zieke werknemers steunt om zelf meer grip te krijgen op het re-integratietraject. Bedrijfsartsen en hun beroepsvereniging NVAB zijn nauw bij de ontwikkeling van Mijn Re-integratieplan betrokken. De eerste resultaten laten zien dat het programma bijdraagt aan een meer oplossingsgerichte samenwerking tussen zieke werknemer, werkgever en bedrijfsarts.

Lees meer...

Een stem voor mensen met afasie

Voor mensen met afasie, een taal- of spraakstoornis door hersenletsel, is een vragenlijst ontwikkeld om hun ervaringen met de zorg te meten: de CQ-index Afasie. Zo krijgen ook zij de mogelijkheid om hun mening over de zorg kenbaar te maken.

Lees meer...

Jaarverslag 2014 VMCA

Hierbij ontvangt u het jaarverslag over 2014 van de VMCA. Dit keer sturen we het jaarverslag in digitale vorm. Via filmpjes, interviews, foto's en artikelen krijgt u een beeld van de resultaten en de effecten die vanuit de VMCA zijn behaald. In 2014 is met grote inzet veel werk verricht door mantelzorgers en vrijwilligers ten behoeve van mensen in hun directe omgeving en voor de stad. Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk.

Klik hier voor het jaarverslag: jaarverslag2014.vmca.nl

Nieuwe behandeling herseninfarct voorkomt invaliditeit

Katheter verwijdert bloedstolsel uit hersenvaten.
Patiënten met een ernstig herseninfarct herstellen beter en sneller als je het afgesloten bloedvat snel weer openmaakt met een katheter. Ze hebben minder hersenschade, minder neurologische klachten en functioneren beter in het dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van een grote groep Nederlandse neurologen, radiologen en neurochirurgen. Het onderzoek, waaraan 19 ziekenhuizen deelnamen, werd gecoördineerd door het Erasmus MC, AMC en Maastricht UMC+ en werd grotendeels gefinancierd door de Hartstichting. De bevindingen zijn vandaag gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

Lees meer...

Informatieblad over de vier nieuwe wetten in begrijpelijke taal

Ieder(in) (Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte) heeft een informatieblad gemaakt over de vier nieuwe wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), Participatiewet (gaat over Wajong en werken), Wmo en de Jeugdwet. Het informatieblad is bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en begrijpen.

Lees meer...

Eerste beweegcentra ontvangen keurmerk Hersenletsel

Een jaar na de lancering van het project Meet me @ the Gym van de Edwin van der Sar Foundation en de Hersenstichting zijn nu de eerste Fit!vak preventiecentra gecertificeerd om mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te ontvangen.

Lees meer...

Verslag zelfmanagement dagen van 15 t/m 17 oktober 2014

Een kort verslag van de zelfmanagement dagen van 15 t/m 17 oktober 2014 in Putten door Clemens Schmidt.

Thema: Hoe versterk ik mijn eigen kracht.

Lees meer...

Start digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: bent u al geinformeerd?

Per 1 januari 2015 gaat veel zorg naar gemeenten. Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Dan willen wij - negen cliëntenorganisaties - heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Doe daarom mee aan onze digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren.

Lees meer...

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog voor het zomerreces wordt afgerond door de Eerste Kamer. Hieronder beschrijven we een aantal aanvullingen vanuit de Tweede Kamer op het oorspronkelijke wetsvoorstel.

Lees meer...

Handvatten voor begeleiding en behandeling van gezinnen van een ouder met NAH

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij een ouder heeft ingrijpende gevolgen voor het hele gezin. Wat is er nodig voor goede ambulante begeleiding en behandeling van deze gezinnen? Wat zijn bruikbare methodieken en tools? Vilans heeft gezamenlijk met een aantal zorgorganisaties en met financiële steun van Fonds NutsOhra deze vraag opgepakt. Met als resultaat een praktische richtlijn en een toolkit. Deze zijn zo geschreven dat ze direct toepasbaar zijn voor managers, gedragskundigen en begeleiders in de praktijk.

Lees meer...

Karen Schipper wint Volksgezondheidsprijs 2013

Onderzoeker Karen Schipper heeft voor haar proefschrift "Patient Participation & Knowledge" de Volksgezondheidsprijs 2013 ontvangen. Zij kreeg deze prijs vandaag uitgereikt tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid in De Doelen in Rotterdam.

Lees meer...

Home Alles over hersenletselNieuws