Home

Slechts 10% van de Nederlanders die hersenletsel oploopt komt in aanmerking voor specialistische revalidatie!

Er moet een Deltaplan voor hersenletselzorg komen: steun.hersenletsel.nl

Relaties

Relaties

Door hersenletsel veranderen uw relaties met andere mensen. Soms doordat mensen met hersenletsel moeilijker praten of schrijven, soms ook omdat anderen veranderen in hun houding en gedrag. Dat is moeilijk voor iedereen, voor de getroffene, de naasten, de familie en vrienden en gewoon ook onbekende mensen. In dit gedeelte kunt u lezen wat er zoal kan veranderen en wat u daaraan misschien zelf kunt veranderen.

Steun ons via SupportAndDonate.com:

Intimiteit en seksualiteit

Niet alleen alledaagse activiteiten worden bemoeilijkt door hersenletsel. Ook het verminderen of zelfs verdwijnen van seksuele verlangens, mogelijkheden of potentie kunnen het gevolg zijn van uw hersenletsel. Soms kan er sprake zijn van seksuele ontremming: iemand kan dan niet meer goed inschatten wat normaal seksueel gedrag is (maakt seksuele toespelingen en/of wil op de gekste momenten vrijen). Dat is heel vervelend voor u en voor uw partner en misschien moeilijk om te bespreken. Uw huisarts kan u vertellen of deze veranderingen een tijdelijk gevolg zijn of een blijvend gevolg. Bespreek uw problemen ook met uw partner. U kunt er niets aan doen en u hoeft zich er ook niet voor te schamen. Hebt u moeite met het omgaan met de veranderde intimiteit of seksualiteit, dan kunt u daar hulp bij krijgen, bijvoorbeeld van een psycholoog of relatietherapeut. Schaamt u zich niet om dat met uw huisarts te bespreken.

Wilt u meer informatie over seksualiteit en een lichamelijke of verstandelijke beperking? Lees dan de informatie op de website Seks met een handicap van Stichting Intermobiel. Hierin vindt u persoonlijke verhalen van mensen met een beperking over hun seksualiteit en ook kunt u vragen stellen aan een deskundig panel van seksuologen.

Partner en gezin

Door hersenletsel kan de relatie tussen partners veranderen. Soms groeit u dichter naar elkaar toe maar soms ontstaan ook relatieproblemen tussen partners. Het leven is opeens behoorlijk veranderd, er gelden nieuwe beperkingen en grenzen. Daardoor ontstaan gemakkelijk misverstanden en onbegrip.
Mensen met hersenletsel hebben soms het gevoel dat hun partner hen als 'patiënt' behandelt. Soms ontstaat het gevoel dat de relatie alleen nog op medelijden is gebaseerd. Soms ook gaat de gezonde partner te veel verzorgen, of voelt deze zich juist niet erkend voor alle zorg die hij of zij geeft.

Wennen voor allebei
Iemand met hersenletsel kan ineens een heel ander karakter hebben gekregen. Sommige mensen met hersenletsel worden agressief, anderen juist passief of pessimistisch. Dan leeft de gezonde partner ineens met iemand anders samen dan degene waar hij of zij destijds verliefd op werd. De situatie is voor beide partners ingewikkeld. Het zal veel tijd kosten samen te wennen aan alle veranderingen en een nieuwe manier te vinden om met elkaar om te gaan. Dat geldt ook voor anderen in het gezin, bijvoorbeeld de kinderen.

Kind van een ouder met hersenletsel
Als één van de ouders hersenletsel heeft opgelopen, is dat voor kinderen een grote verandering. Jonge kinderen vinden het vooral moeilijk om te begrijpen wat er met hun vader of moeder is gebeurd. Oudere kinderen komen ineens in een verzorgende rol terecht. Dat is ingewikkeld. Voor kinderen van mensen met hersenletsel bestaat nog maar weinig voorlichtingsmateriaal. Voor jonge 'kinderen van' is er het boek 'Waarom heeft een krokodil een platte kop?'. In 'Onze papa kreeg een ongeluk in zijn hoofd' van Wieke van Dun wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd wat een gezin doormaakt als één van de ouders wordt getroffen door hersenletsel. De 8-jarige Jasper, zelf 'kind van', vertelt het verhaal en maakte de tekeningen. Het stripverhaal 'Anders' werd gemaakt op basis van waargebeurde verhalen van jongeren met een ouder met hersenletsel. Het is bedoeld voor jongeren vanaf ca. 12 jaar. Voor jongeren van wie een ouder afasie heeft is het tweedelige filmpje 'papa/mama heeft afasie' interessant. Kijk ook in de webshop voor publicaties speciaal voor kinderen van ouders met hersenletsel.

Partner, gezin en mantelzorg
De directe omgeving van een getroffene, zoals de partner of andere leden van het gezin, wordt het meest belast met de verzorging. Van de ene dag op de andere zijn partners of gezinsleden, ook als ze al niet meer thuis wonen, opeens een Mantelzorger. Dat is geen eenvoudige rol en u kunt daar dan ook steun en hulp bij krijgen. Wat u als partner of gezinslid moet weten over mantelzorg vindt u bij het thema Mantelzorg op deze website.

Sociale contacten

Als u door hersenletsel bent getroffen, heeft dat vaak ook gevolgen voor uw contacten met uw familie, uw vrienden en collega's. Vaak kunt u fysiek niet meer wat u vroeger kon en raakt u daardoor uw vertrouwde sport of hobby kwijt. Mensen met afasie hebben erg veel moeite om duidelijk te maken wat ze bedoelen, hun spraaksysteem is beschadigd en dat heeft ernstige gevolgen voor de alledaagse communicatie. Ook is misschien uw concentratievermogen gedaald en kunt u geen complex werk of ingewikkelde gesprekken meer aan. Het kan ook zo maar zijn dat u uw vertrouwde werk niet meer kunt uitvoeren of op een ander niveau.

Kortom; er verandert van alles en het is mogelijk dat sommige oude vertrouwde vrienden en collega's op den duur u niet meer bezoeken. Eenzaamheid ligt op de loer, ook al omdat u daarover niet zo kunt praten als u gewend was. Het vergt van u heel veel energie om uw sociale contacten te behouden. U mag daarvoor best begrip vragen, ook als iemand niet meteen begrijpt wat er met u aan de hand is. Soms is alleen al het bij de hand hebben met een kaartje waarop staat dat u hersenletsel heeft en wat daarvan de kenmerken zijn, al voldoende om meer begrip te krijgen.

U vindt in dit gedeelte ook communicatietips om met die veranderde sociale wereld om te gaan. Daarnaast kunt u altijd hulp vragen bij uw huisarts of een andere verzorger.

Communiceren met hersenletsel

Voor u als getroffene door hersenletsel
- Praat erover: Mensen kunnen aan u niet zien dat u hersenletsel heeft. Ze merken wel dat u anders beweegt en anders praat, of juist heel stil bent. Als mensen weten wat hersenletsel is, begrijpen ze beter waarom u op een bepaalde manier reageert. Vertel daarom openlijk aan uw vrienden en familie wat er met u is gebeurd en wat er daardoor is veranderd. Kunt u het zelf niet goed uitleggen, vraag dan iemand het voor u te doen. Sommige revalidatiecentra organiseren voorlichtingsavonden. Daar horen familie, vrienden en werkgevers meer over hersenletsel.
- Wees realistisch: Accepteer dat u niet alles in de hand hebt. Niet iedereen die u tegenkomt zal begrip voor uw situatie tonen. Ook hebben veel mensen op een gegeven moment genoeg gehoord over uw problemen. Praat dus ook over andere dingen.
- Onderhoud uw contacten: Ook al kost het moeite, blijf contacten onderhouden. Schrijf verjaardagen en belangrijke gebeurtenissen in uw agenda, stuur kaartjes of e-mails naar uw vrienden en familie bij verjaardagen, trouwdagen en andere bijzondere dagen. Op sociale media zoals Facebook kunt u vaak ook contacten onderhouden met vrienden en familie.
- Zoek lotgenotencontact: Mensen die het zelfde hebben meegemaakt, begrijpen elkaar beter. Zoek daarom ook lotgenoten op. U hoort van hen misschien ook handige tips. U kunt lotgenoten bij u in de buurt ontmoeten via de regionale afdelingen Hersenletsel.nl
- Gebruik het Internet voor uw contacten: Internet is een makkelijke manier om in contact te komen met anderen, zeker als u niet meer mobiel bent. Omdat anderen u niet zien, wordt u niet als een gehandicapte behandeld. Bovendien kunt u uw eigen tempo kiezen. U kunt bijvoorbeeld af en toe eens mailen. Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, is een speciaal e-mailprogramma ontwikkeld. Meer informatie daarover vindt u hier.

Voor partners, gezins-/familieleden of kennissen van iemand met hersenletsel
- Blijf communiceren: Probeer steeds te begrijpen wat de getroffene wil of wat hem of haar bezig houdt. Toon ook uw eigen gevoelens en vragen, daarmee neemt u de getroffene serieus en voelt deze zich niet alleen maar patiënt.
- Maak nieuwe afspraken: vaak zullen de rollen en taken thuis veranderen. Maak nieuwe afspraken over wie wat doet. Degene met hersenletsel moet vaak ontdekken wat nog wel kan en wat niet meer kan. Neem daar de tijd voor.
- Neem tijd voor uzelf: Dat een partner of ouder sommige leuke dingen niet meer wil of kan, betekent niet dat u dat ook niet meer zou mogen doen. Blijf met eigen activiteiten doorgaan, word niet alleen verzorger.
- Stimuleer zelfstandigheid: Probeer degene met hersenletsel zelf zaken te laten oplossen, schiet niet meteen te hulp. Maar wees ook eerlijk dat sommige dingen niet lukken. Dat is voor degene met hersenletsel misschien niet leuk om te horen, maar iets dat steeds mislukt is nog vervelender.
- Wees niet bang hulp te vragen: Als er problemen ontstaan en u komt er samen niet uit, zoek dan professionele hulp bij huisarts, psycholoog of bij een van de regionale hersenletselcentra.

Home Alles over hersenletselRelaties