Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Dossiers » Internationaal

Internationaal

Nieuwe informatie over Europees onderzoek gepubliceerd

Hersenletsel.nl werkt via de Stroke Alliance for Europe (SAFE) mee aan uiteenlopende Europese onderzoeken en projecten. De stem van de patiënt en zijn naasten wordt daarin steeds belangrijker en dat is een goede ontwikkeling. De Stroke Alliance for Europe (SAFE), waarvan Hersenletsel.nl actief lid is, participeert in onderzoeksprojecten die door de EU worden gefinancierd.

Internationaal

Op internationaal terrein participeert Hersenletsel.nl actief in twee Europese koepelorganisaties, SAFE en EFNA.

Door Europese projecten, rapporten en plannen werken we samen met andere organisaties aan het verbeteren van de zorg. Een paar keer per jaar vragen (en krijgen) we daarvoor de aandacht van het Europees Parlement.

Op internationale bijzondere dagen, zoals de Europese Dag van de Beroerte, World Brain Day en World Stroke Day vragen we samen met heel veel landen om ons heen aandacht voor niet-aangeboren hersenletsel en de gevolgen daarvan.

EU Parlement

11 mei 2017: Presentatie van Burden of Stroke Report in EU Parlement

In opdracht van SAFE heeft King’s College London onderzoek gedaan naar de ‘Burden of Stroke’ (letterlijk: de ‘last’ van beroerte) en in welke mate de gezondheidszorg daarop een goed antwoord geeft in Europa. In de Europese week van de beroerte, op 11 mei 2017, zijn de resultaten van dit grootschalige onderzoek officieel aan het Europees Parlement gepresenteerd.