Home

Slechts 10% van de Nederlanders die hersenletsel oploopt komt in aanmerking voor specialistische revalidatie!

Er moet een Deltaplan voor hersenletselzorg komen: steun.hersenletsel.nl

Hersentumoren contactgroep

De hersentumor contactgroep heeft tot doel om mensen met een hersentumor en hun naasten te informeren en te ondersteunen door middel van lotgenotencontact en informatievoorziening. De kaderleden van de contactgroep zijn ervaringsdeskundigen die daarbij ook geschoold zijn om deze ondersteuning te kunnen bieden.

Wij bieden verschillende vormen van lotgenotencontact aan:

Landelijke bijeenkomsten

Vier maal per jaar wordt er een landelijke bijeenkomst georganiseerd in Maarn. Het doel is om informatie en contact te bieden aan zowel getroffen personen als hun naasten of nabestaanden.

De bijeenkomsten bestaan uit twee delen:

Ochtend: informatief

Door een (steeds wisselende) professionele spreker/spreekster wordt een lezing gegeven over onderwerpen als medische ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling, gedrags- en karakterveranderingen, revalidatiemogelijkheden, werkhervatting enz.

Middag: lotgenoten gespreksgroepen

Tijdens de middag vinden lotgenoten-gespreksgroepen plaats. Er zijn vier gespreksgroepen:

1. getroffenen
2. betrokkenen
3. gemengd: getroffenen en betrokkenen
4. nabestaanden (één maal per jaar).

Tijdens deze middag kunt u met andere lotgenoten in contact komen en ervaringen uitwisselen.

U zult merken dat er veel herkenning, maar vooral ook veel erkenning is voor u. De groepen worden begeleid door een speciaal daartoe opgeleide gespreksleider. De afspraak is dat alles wat tijdens deze gespreksgroepen besproken wordt daar blijft en niets naar buiten wordt gebracht.

Daarnaast wordt er één maal per jaar een gezellige barbecue georganiseerd in Lexmond, centraal staat op een ontspannen gezellige manier onder elkaar genieten van lekker eten en een drankje. Hierbij vindt vaak heel ongedwongen lotgenotencontact plaats. Informatie over de data en de sprekers van deze bijeenkomsten vindt u op:
www.hersenletsel.nl/activiteiten-en-producten/agenda/Hersentumoren en http://nfk.nl/nfk/organisaties/hersentumor-contactgroep-hersenletselnl/hersentumor-contactgroep-hersenletselnl/

Data bijeenkomsten 2018: zet vast in je agenda!
3 februari Maarn
21 april Maarn
9 juni BBQ Lexmond
8 september Maarn
17 november Maarn

 

Verslagen van onze activiteiten vindt u op:http://nfk.nl/nfk/organisaties/hersentumor-contactgroep-hersenletselnl/verslagen-van-activiteiten/

 

Telefonisch lotgenotencontact

Voor informatie, advies, ondersteuning of om even stoom af te kunnen blazen kunt u bellen met het landelijk bureau van vereniging Hersenletsel.nl, of direct met één van de kaderleden van de hersentumor contactgroep.

Getroffenen: Han Manders (DB lid) 0413 - 254998  

Gezondheidszorg: Marieke Bodewes 050 - 5266159 

Partners: John de Bruin (DB lid) 06 - 53761262

Partners / nabestaanden: Jelle de Vries (DB lid) 06 - 57846675 

E-mail lotgenotencontact

Ook via e-mail kunt u contact opnemen met één van de kaderleden van de hersentumor contactgroep. Naast de landelijke dagen die door de hersentumor contactgroep worden georganiseerd, kunt u ook altijd terecht bij de regionale bijeenkomsten van Hersenletsel.nl.

Getroffenen: Han Manders (DB lid)  hanmanders@hersenletsel.nl / Hugo van Bers hugovanbers@hersenletsel.nl

Gezondheidszorg: Marieke Bodewes  mariekebodewes@hersenletsel.nl 

Partners: John de Bruin (DB lid)  johndebruin@hersenletsel.nl 

Partners / nabestaanden: Jelle de Vries (DB lid) jelledevries@hersenletsel.nl 

Facebook/publieksdag hersentumoren/nfk.nl

Het dagelijks bestuur is ook betrokken bij andere initiatieven waarbij voorlichting en contact wordt geboden, dit betreft onder andere een besloten groep op Facebook (hersentumor contactgroep en hersentumor nabestaanden contactgroep), de jaarlijkse publieksdag hersentumoren (www.publieksdaghersentumoren.nl) en het hersentumor gedeelte op www.nfk.nl. 

Er is ook een speciale folder over hersentumoren : www.afasie.nl/folders/hersentumor.pdf  6.2 mb.

Agenda

Informatie over onze bijeenkomsten vindt u op www.hersenletsel.nl/activiteiten-en-producten/agenda/Hersentumoren 

Data bijeenkomsten 2018: zet vast in je agenda!
3 februari Maarn
21 april Maarn
9 juni BBQ Lexmond
8 september Maarn
17 november Maarn

 

Home Hersenletsel.nlHersentumoren contactgroep