Home

Slechts 10% van de Nederlanders die hersenletsel oploopt komt in aanmerking voor specialistische revalidatie!

Er moet een Deltaplan voor hersenletselzorg komen: steun.hersenletsel.nl

Wat doen we?

Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt u en 5.000 andere leden met het zo veel mogelijk terug krijgen van de regie op uw leven na het oplopen van hersenletsel.

Lees in de algemene verenigingsfolder meer over onze werkzaamheden. Wilt u lid worden? Schrijf u dan in via de website of vult u de aanmeldstrook in op de algemene folder en stuur die naar het hoofdkantoor in Velp.

Activiteitenprofiel vereniging

Organiseren van lotgenotencontact en informatiebijeenkomsten:
Hersenletsel.nl heeft 11 regionale afdelingen die ook bij u in de buurt gevestigd zijn. Zij verzorgen regelmatig praktische informatiebijeenkomsten over allerlei aspecten van het omgaan met hersenletsel. Ook organiseren ze middagen en avonden waarin u andere mensen met hersenletsel kunt ontmoeten en ervaringen kunt uitwisselen

Geven van informatie over hersenletsel, behandeling en verzorging:
Hersenletsel geeft informatie via o.a. de website www.hersenletsel.nl, het Hersenletsel Magazine en ook in talloze publicaties. U vindt informatie over hersenletsel, de behandeling, de opvang en de ondersteuning die u kunt krijgen, de wettelijke regelingen en mogelijkheden daarvoor. Ook vaak verhalen van mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. Als lid of donateur krijgt u een gratis abonnement op het kwartaalblad Hersenletsel Magazine en kortingen op de aanschaf van publicaties, andere producten en bijeenkomsten. Leden krijgen bovendien toegang tot 'Mijn hersenletsel', het ledengedeelte van de website, waar u specifieke informatie voor leden kunt vinden en uw eigen lidmaatschapsgegevens en voorkeuren kunt instellen.

Het ontwikkelen van hulpmiddelen:
Hersenletsel.nl ontwikkelt hulpmiddelen waarmee u beter met de gevolgen van hersenletsel kunt omgaan. Denk aan: speciaal e-mailprogramma voor mensen met afasie, een leeshulp app voor uw tablet, grote letterboeken en andere speciale hulpmiddelen. Veel van deze hulpmiddelen kunt u als lid via de website kopen met een aantrekkelijke korting.

Belangenbehartiging:
Hersenletsel.nl zet zich landelijk in om politiek, beleid en gezondheidszorg te overtuigen dat er meer specifieke aandacht nodig is voor hersenletsel en de getroffenen. Dat kan ook lokaal gebeuren, bijvoorbeeld door de wmo-raad te adviseren of advies te geven aan burgemeester en wethouders.

Kwaliteit verbeteren van de zorg/opvang:
Hersenletsel.nl werkt samen in een netwerk van zorgprofessionals, beleidsmakers, verzekeraars en anderen om de zorg en opvang van mensen met hersenletsel optimaal te organiseren. Dit doet de vereniging o.a. door te helpen bij de ontwikkeling van zorgstandaarden en door te adviseren of te participeren in beleids- en zorgtrajecten die gaan over de kwaliteit van het leven en verzorging van mensen met hersenletsel.

Raad van Advies

Hersenletsel.nl vindt het belangrijk om deskundig advies te krijgen op het gebied van zorg voor mensen met NAH. Er is daarom een Raad van Advies samengesteld, die bestaat uit een poule van deskundigen die vanuit hun werk of op andere wijze nauw betrokken zijn bij de zorg voor mensen met NAH. De deskundigheid van de leden samen is zoveel mogelijk dekkend voor alle gebieden waar mensen met NAH mee te maken kunnen krijgen in het dagelijkse leven. Ook kan de raad een adviserende en participerende rol hebben bij aanvragen en de uitvoering van onderzoek. Binnen de raad is er algemene kennis van de ontwikkelingen binnen de gezondheidzorg, de vigerende wet- en regelgeving en de rol van patiëntenorganisaties aanwezig. In onze Raad van Advies nemen deel:

Drs. W.G.M. (Wip) Bakx - revalidatiearts
Prof. Dr. C. (Caroline) van Heugten - klinisch neuropsycholoog
Dr. K. (Kitty) Jurrius - associate lector (NAH)-zorg op maat
Prof. Dr. L.J. (Jaap) Kappelle - neuroloog
Drs. T. (Tineke) Krikke - specialist ouderengeneeskunde
Drs. J. (Jenny) Palm - orthopedagoog/GZ psycholoog
Prof. Dr. G.M. (Gerard) Ribbers - revalidatiearts
Prof. Dr. J.M.A. (Anne) Visser-Meily - revalidatiearts
Drs. J. (Jan) Wiersma - neuropsychiater

Leden van de Raad van Advies worden voornamelijk individueel geraadpleegd. Eén
keer per jaar is er een plenaire bijeenkomst. De Raad van Advies heeft een
onafhankelijke positie ten opzichte van Hersenletsel.nl.

Downloadable openbare beleidsdocumenten zoals visies en jaarverslagen

Kijk voor officiële verenigingsdocumenten op www.hersenletsel.nl/hersenletsel.nl/onze-vereniging/

Home Hersenletsel.nlWat doen we?