Alle gegevens van NAH-trefpunt Huissen op een rijtje

logo hersenletsel
24 juli, 2023
Gelderland

In Huissen komen mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten bij elkaar in een lotgenotencontactgroep. Deze groep heeft de naam NAH-trefpunt Huissen en komt 6 keer per jaar samen op woensdagmiddag in februari, april, juni, september, oktober en december. De exacte data vindt u in de agenda.

Tijd: 15.00-17.00 uur

Locatie: Gemeenschapshuis Huissen-Zand, Van Wijkstraat 31, 6851 GL  Huissen

Contactpersoon: Tea van Kampen

E-mail: afd.arnhem@kpnmail.nl

Telefoon: 026-3233760

Bijzonderheden: bent u geen lid van onze patiëntenvereniging, maar wilt u graag een keer komen kijken? De eerste twee bijeenkomsten bent u ook zonder lidmaatschap welkom. Besluit u lid te worden, dan kunt u zich aanmelden via deze website.
Het programma van de bijeenkomsten wordt vastgesteld in samenspraak met de bezoekers. Dit kan zijn een bepaald gespreksonderwerp of een informatiebijeenkomst met of zonder gastspreker, waarbij altijd ruimte is voor vragen en discussie.

Het is fijn als u via de aanmeldknop in de agenda (‘button’) aangeeft dat u van plan bent om te komen. Een telefoontje of een mailtje naar de contactpersoon is ook goed.