Alle gegevens van NAH-trefpunt Tiel in 2023 op een rijtje

logo hersenletsel
1 augustus, 2023
Gelderland

In Tiel komen elke maand mensen die al geruime tijd te maken hebben met niet-aangeboren hersenletsel, bij elkaar in een lotgenotencontactgroep. Deze groep heeft de naam NAH-trefpunt Tiel.
De data voor de tweede helft van 2023 worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Tijd:

Locatie: Wijkcentrum Westroyen, Predikbroederweg 14, 4003 AL  Tiel

Contactpersoon: Yvonne Hak

E-mail: yvonne@famjhak.nl

Telefoon: 06-1048 8801

Het is fijn als u via de aanmeldknop in de agenda aangeeft dat u van plan bent om te komen.