Brainact

logo hersenletsel
20 februari, 2023
Limburg

Brainact is een organisatie die volledig afhankelijkheid is van sponseren vrijwilligers.

1 keer maand/2 maanden organiseren wij een activiteit voor jongeren(18 tot 55 jaar) met een niet aangeboren hersenletsel.
Onze standplaats zit in baarlo bij AC de Maashorst van SGL.

Ons motto is kijken naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden.
Daarin proberen we buiten sponsering ook gebruik te maken van bekende limburgers die een extra moti

 

vatie geven aan onze deelnemers om gemotiveerd te raken of blijven, of om iets te kunnen bereiken en te zien dat een beperking niet zomaar wil zeggen dat dingen niet meer kunnen.

We willen middels ontmoeten en samen doen, deelnemers , vrijwilligers, en anderen met elkaarverbinden en dat maakt het sociale netwerk groter.

Carlos den Heijer

Bedenker Brainact.