Herstellen van vier hersenschuddingen: het kan

logo hersenletsel
12 mei, 2023
Utrecht

Herstellen van vier hersenschuddingen: het kan

Jeanne Roeland is een goede bekende binnen Hersenletsel.nl, regio Utrecht. Hersteld na vier
hersenschuddingen is de titel van het boek waarin Jeanne ons op indringende en openhartige
wijze meeneemt in haar strijd om herstel die ook een strijd is om erkenning. Beiden liggen in
elkaars verlengde. Uiteindelijk vindt zij met hulp van neuroloog Marten Klaver de weg naar
herstel; haar boek is een beschrijving van dit proces.

Hersenschuddingen

Jeanne loopt in haar leven vier hersenschuddingen op: eenmaal bij skiën en driemaal op het
hockeyveld. De gevolgen daarvan zijn dramatisch: wegvallen bij vlagen van motoriek en spraak,
concentratie- en geheugenproblemen en beperkte energie zijn er slechts enkelen van. Zij
doorloopt en beschrijft de lange weg door instituties: ziekenhuis, revalidatie, therapeutische
programma’s, UWV. Het is een bizarre tocht, waarin ze soms steun vindt bij mensen die oprecht
willen luisteren, maar vaak ook niet wordt begrepen of erger, simpelweg wordt afgeschreven op
basis van persoonlijke, slecht onderbouwde opvattingen van professionals.

 

Hulp van een neuroloog

Als Jeanne de weg van herstel inslaat doet zij dat met de hulp en kennis van neuroloog Marten
Klaver. Jeanne zoekt zelf contact met hem via een artikel in de krant, er ontstaat een klik en
nieuwe stappen worden gezet. Het sleutelwoord is erkenning. Deze erkenning die Jeanne in dit
therapeutisch contact ondervindt brengt haar bij haarzelf en haar eigen mogelijkheden terug.
Maar ook zal blijken dat in haar geval de erkenning van diep gewortelde emoties een
belangrijke rol speelt. Uiteindelijk lukt het haar om deze emoties weer in haar eigen leven op te nemen.

 

Erkenning

Bovendien slaagt zij erin alsnog achteraf bij alle instituties op haar lange weg, zwart op wit, de
erkenning te verwerven die haar onthouden werd. Wie het boek leest – een aanrader – moet
zich wel realiseren dat er maar één Jeanne is. Dat gezegd zijnde biedt het boek veel stof tot
nadenken en ongetwijfeld biedt het herkenbare raakvlakken die een aanzet kunnen zijn tot inspiratie.

 

Lezing

Op ons verzoek houdt Jeanne een lezing waarin zij én Marten Klaver terugkijken op de lange
weg naar herstel. Deze ervaring en kennis willen zij graag delen met u. De lezing vindt plaats op
zaterdag 1 juli, locatie InteraktContour – de Paraplu, van Bijnkershoeklaan 10, 3527XL Utrecht.
Aanvang 11.30 uur. Deelname uitsluitend via aanmelding per mail via utrecht@hersenletsel.nl.

Hans Beuk