Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Professionals » Projecten

Projecten

Een groot deel van de werkzaamheden van Hersenletsel.nl wordt uitgevoerd door middel van projecten. Voor projecten ontvangt Hersenletsel.nl projectgebonden subsidies van overheid of fondsen.
Regelmatig ontvangt Hersenletsel.nl verzoeken van onderwijsinstellingen (hogeschool of universiteit), van zorgaanbieders of van onderzoeksinstituten, zoals ZonMw om een bijdrage aan een project te leveren.  Het gaat dan om de inbreng van het patiëntenperspectief in een project.
Hersenletsel.nl werkt vanuit haar eigen doelstelling graag mee aan deze projecten, maar stelt wel een paar voorwaarden aan haar steun en inbreng, te weten:

  • een tijdige betrokkenheid bij het project om suggesties en advies te kunnen inbrengen, alsmede om een berekening van het benodigde aantal uren te kunnen maken;
  • opnemen van de berekende ureninzet in de begroting van het project. Hersenletsel.nl hanteert hiervoor een urentarief, afhankelijk van de soort medewerker.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van recente projecten.

  • NAH-Kennisnetwerk ‘Gewoon Bijzonder’ is een project om participatie van mensen met NAH in de samenleving te verbeteren. Het 4-jarig project wordt gefinancierd door ZonMw en de Hersenstichting. Onderwijs en zorgaanbieders werken samen in dit project.
    Hersenletsel.nl speelt een actieve rol in deelproject 2: gelijkwaardige inspraak en zeggenschap van mensen met NAH: Inspraak en zeggenschap van mensen met NAH en naasten realiseren in onderzoek, innovatie en beleidsontwikkeling in zorg en welzijn, vraagt om werkwijzen, taal en houdingen te ontwikkelen die ook specifiek afgestemd zijn op de diverse mogelijkheden en beperkingen van mensen met NAH. De netwerkpartners doen onderzoek naar hoe de inspraak en zeggenschap van mensen met NAH en hun naasten kunnen verbeteren. Hierbij zijn ervaringsdeskundigen actief als co-onderzoekers betrokken. In het derde (en laatste) projectjaar zullen praktische tools worden ontwikkeld om gelijkwaardige inspraak te faciliteren. In elk nummer van HM wordt verslag gedaan van de voortgang. Eind 2019 kwam een digitale tool beschikbaar. Daarmee werd dit deelproject afgerond. Meer informatie is te vinden onder 'nieuws over NAH Kennisnetwerk: Deelproject 2!'
  • On-line schrijfprogramma voor mensen met afasie; dit project beoogt de ontwikkeling van een online oefenprogramma ter ondersteuning van mensen met afasie in de chronische fase die zelfstandig (verder) willen oefenen met schrijven. Hiermee neemt de zelfredzaamheid toe en worden de communicatieve vaardigheden verbeterd; die twee effecten samen hebben grote positieve invloed op de kwaliteit van leven.

Voorjaar 2020 is het nieuwe programma gereed en via Hersenletsel.nl verkrijgbaar. Het programma zal feestelijk worden gelanceerd tijdens het middagprogramma van de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 25 april 2020. 

Het programma wordt mede gefinancierd door Handicap.nl (voorheen Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds).

  • In 2018 zijn in het kader van het voucherproject ‘Op de bres’ trainers opgeleid, die in 2019 de eigen regio ambassadeurs gaan werven, opleiden en begeleiden. Deze ervaringsdeskundige ambassadeurs zullen worden ingezet om door middel van presentaties meer bekendheid te genereren voor NAH en de vereniging. Voor de opleiding van ambassadeurs wordt samengewerkt met Hogeschool Windesheim.

Eind 2019 is in minimaal 5 regio’s een poule van ambassadeurs actief, ondersteund door een door Hersenletsel.nl opgeleide trainer.
Het programma ‘op de bres’ werd gefinancierd vanuit VWS.
 

Nieuws over NAH Kennisnetwerk: Deelproject 2!