Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Vacatures » Vacatures

Vacatures

BESTUURSLEDEN GEZOCHT

De regio Noord-Brabant van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is op zoek naar nieuwe bestuursleden voor het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. De regio Noord-Brabant is een zelfstandige stichting met een eigen juridische entiteit binnen de landelijke vereniging.

Profiel 

  • Maatschappelijke betrokkenheid bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Woonachtig in de regio Noord-Brabant
  • Bestuurlijke ervaring 

 

Bestuurslid Penningmeester

U denkt mee hoe de verenigings-activiteiten in Noord-Holland vorm te geven, en welke dat moeten zijn.

Verantwoordelijk voor:
- Afhandelen van declaraties en facturen
- Opstellen begroting
- Opstellen jaarafsluiting / exploitatieoverzichten
- Speciale activiteiten m.b.t. Ledenbijeenkomsten

Zie onderstaand documentje voor aanvullende informatie.

 

Noord-Brabant zoekt u!

Brabant@hersenletsel.nl is de regionale afdeling voor Noord-Brabant van de landelijke vereniging Hersenletsel. Dit is een belangenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. (NAH)

Nieuwe bestuursleden gezocht!

Voor een vereniging is ook een bestuur nodig. In Noord-Brabant bestaat dat nu uit 5 personen. 4 daarvan hebben echter te kennen gegeven dat ze met hun bestuurswerk willen stoppen. Persoonlijke omstandigheden zijn daar de belangrijkste oorzaak van. Denk daarbij aan toenemende zorg voor een naaste of de zorg voor een gezin naast een full-time baan, enzovoorts. De bestuursleden die stoppen, laten echter hun werk niet zo maar uit hun handen vallen. Eerst moeten er nieuwe bestuursleden zijn. Hoewel er al met enkele mensen wordt gesproken, vragen wij u dringend om met namen te komen.

Overijssel zoekt u!

Overijssel@hersenletsel.nl is de regionale afdeling voor Overijssel van de landelijke vereniging Hersenletsel. Dit is een belangenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. (NAH)

Overijssel zoekt een penningmeester

Wij zijn voor de regio Overijssel op zoek naar een penningmeester, die onze huidige penningmeester op korte termijn  gaat vervangen.

Wilt u hierover met ons een verkennend gesprek, neem dan contact op via: overijssel@hersenletsel.nl.

 

Vriendenloterij Overijssel zoekt nieuwe leden

Beste lezer,

In Overijssel worden veel activiteiten georganiseerd. De beschikbare middelen voor die activiteiten zijn schaars.

Daarom stellen wij het heel erg op prijs als u ons wilt steunen via de Vriendenloterij.

Wij gunnen u mooie prijzen. Ook wij een mooie prijs: Van ieder lot €6,75 de helft dus

Steun ons en meldt u aan!:Vriendenloterij Overijssel

Bestuursleden gezocht

De regio Zuid-Holland van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is op zoek naar bestuursleden. 

Profiel 

  • Maatschappelijke betrokkenheid bij mensen met hersenletsel
  • Woonachtig in de regio
  • Bestuurlijke ervaring 

Taken 

deelnemer Klankbordgroep

                                                                                                                                             

Geachte mevrouw / mijnheer.