Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Vacatures » Nieuwe bestuursleden gezocht!

Nieuwe bestuursleden gezocht!

Voor een vereniging is ook een bestuur nodig. In Noord-Brabant bestaat dat nu uit 5 personen. 4 daarvan hebben echter te kennen gegeven dat ze met hun bestuurswerk willen stoppen. Persoonlijke omstandigheden zijn daar de belangrijkste oorzaak van. Denk daarbij aan toenemende zorg voor een naaste of de zorg voor een gezin naast een full-time baan, enzovoorts. De bestuursleden die stoppen, laten echter hun werk niet zo maar uit hun handen vallen. Eerst moeten er nieuwe bestuursleden zijn. Hoewel er al met enkele mensen wordt gesproken, vragen wij u dringend om met namen te komen. Dat mag de naam van u zelf zijn, maar ook die van iemand anders. Als u een naam heeft, wilt u die dan doorgeven aan de huidige voorzitter  Kees Jongmans. Dat kan per mail k.jongmans.1@kpnmail.nl  maar mag ook telefonisch 06-53966530 

Vacature Voorzitter voor de regio Noord-Brabant van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl is de grootste vereniging in Nederland voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel. De vereniging kent regionale afdelingen met eigen besturen.
De taken van een bestuur zijn vooral belangenbehartiging. In Noord-Brabant zijn er ongeveer 80.000 mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Velen ondervinden blijvende gevolgen. Soms zichtbaar, soms ook zichtbaar. De belangenbehartiging richt zich niet alleen op de patiënten zelf maar ook op de mantelzorgers en netwerken er om heen.
De belangenbehartiging bestaat uit faciliteren van lotgenotencontacten en afasiegroepen. Het geven van voorlichting bij bijvoorbeeld gemeente, zorginstellingen en scholen. Het meewerken in NAH-netwerken die in verschillende regio’s bestaan of worden opgericht. Het leveren van bijdragen aan bijvoorbeeld cafés Brein en NAH-cafés. Daarnaast alles dat een bijdrage levert aan het normaliseren van het dagelijkse  leven van de doelgroep.
Indien je belangstelling hebt, kun je je interesse kenbaar maken bij de huidige voorzitter Kees Jongmans via het mailadres k.jongmans.1@kpnmail.nl. Ook voor nadere informatie kun je met hem contact opnemen. Het telefoonnummer is 06-53966530.