Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » WMO Gesprekswijzer » Getroffenen Vragenlijst » Mijn hersenletsel

Mijn hersenletsel

Ik heb moeite met het vasthouden of verdelen van mijn aandacht.
Toelichting
Ik ben snel afgeleid.
Toelichting
Ik heb moeite om alles bij te houden/de wereld gaat zo snel.
Toelichting
Ik heb moeite met flexibiliteit en veranderingen.
Toelichting
Ik heb moeite met het leren van nieuwe vaardigheden.
Toelichting
Ik heb moeite met het plannen en/of organiseren van dingen.
Toelichting
Ik heb moeite met het oplossen van problemen.
Toelichting
Ik heb moeite met het onthouden van informatie of herinneringen.
Toelichting
Ik vind het moeilijk om taal te begrijpen of mijzelf uit te drukken.
Toelichting
Ik heb moeite met oriëntatie in tijd, plaats of persoon (waar ben ik, wie ben jij, welke dag is het?).
Toelichting
Ik heb (veel) last van geluid, licht of andere prikkels..
Toelichting
Ik ben sneller geïrriteerd, prikkelbaar.
Toelichting
Ik ben impulsief, heb weinig controle over mijn gedrag.
Toelichting
Ik ben sneller en vaker moe.
Toelichting
Ik ben weinig actief (apathie) en neem weinig initiatieven.
Toelichting
Ik ben sneller emotioneel, of juist koeler geworden.
Toelichting
Ik ben somber, neerslachtig, depressief.
Toelichting
Ik ben angstig.
Toelichting
Ik ben meer op mijzelf gericht en ik heb minder sociale contacten.
Toelichting
Anderen vinden dat ik mijzelf onderschat of overschat.
Toelichting
Er is sprake van een geleidelijke toename van mijn beperkingen.
Toelichting
Ik ben als mens veranderd/mijn persoonlijkheid is veranderd.
Toelichting
Ik heb moeite met het omgaan met een computer.
Toelichting
Overzicht Tips