Home

Slechts 10% van de Nederlanders die hersenletsel oploopt komt in aanmerking voor specialistische revalidatie!

Er moet een Deltaplan voor hersenletselzorg komen: steun.hersenletsel.nl

Contact, hulpmiddelen en dienstverlening

Contact, hulpmiddelen en dienstverlening

Naast verzorging en hulp door professionals of mantelzorgers, kunt u ook andere vormen van ondersteuning zoeken, zoals contact met andere mensen met hersenletsel, hulpmiddelen die uw leven met hersenletsel verlichten en advies over juridische en financiële zaken. Ook kunt u klachten over de u aangeboden zorg of ondersteuning indienen. We hebben de mogelijkheden hieronder op een rijtje gezet.

Patiëntenverenigingen en lotgenotencontact

In Nederland bestaan veel patiëntenverenigingen die zich organiseren rondom de specifieke problemen en kenmerken van een bepaalde aandoening of ziekte. Hebt u hersenletsel, een hersen aandoening of hersenziekte, dan kunt u op de website van de Hersenstichting een overzicht van de patiëntenverenigingen vinden die er op dit gebied in Nederland bestaan: www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/infolijn/patientenverenigingen
 
Hersenletsel.nl heeft 11 regionale afdelingen die regelmatig bijeenkomsten organiseren waarin mensen met hersenletsel elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Kijkt u daarvoor bij Regionale afdelingen.

Persoonlijke ervaringen van patiënten en mantelzorgers

Kijk voor persoonlijke ervaringen van patiënten en mantelzorgers op www.hersenletsel.nl/activiteiten-en-producten/blogs-en-websites/

Hulpmiddelen en ondersteuningsmiddelen

Hersenletsel.nl heeft een aantal hulpmiddelen voor leden die zelf hersenletsel hebben en hun leer- of leesvermogen willen verbeteren. Het zijn vooral middelen die de communicatie verbeteren. Wij geven u hieronder een bloemlezing:

App leest ondertitels TV voor
De Gesproken Ondertitel-app (GO-app) spreekt live de ondertiteling van nieuwsuitzendingen, series en films van 12 Nederlandse en 7 Vlaamse televisiezenders uit. Meer informatie op www.gesproken-ondertitels.nl.


Voor mensen met hersenletsel

Taalhulp online met Komproweb
Op www.komproweb.nl. vindt u een taaloefenprogramma voor mensen met taal- en leesproblemen. U kunt er een demonstratieprogramma doorlopen met een beperkt aantal oefeningen. Wilt het gehele Kompro-programma gebruiken? Dan kunt u bij Hersenletsel.nl een code kopen. U kunt als lid ook voor een periode van minimaal 6 weken een computer met Kompro lenen via uw regionale afdeling.

Wmo-gesprekswijzer
Om in aanmerking te komen voor Wmo-ondersteuning wordt meestal een gesprek georganiseerd met een Wmo-ambtenaar van de gemeente. U kunt zich op dit gesprek voorbereiden door de Wmo-gesprekswijzer in te vullen. Als u de vragenlijst onder het kopje ‘vragenlijst voor getroffenen’ van tevoren invult en uitprint, helpt dat u en ook de Wmo-consulent om beter in beeld te krijgen wat u nodig hebt. U kunt de vragenlijst zelf of met uw partner of verzorger online invullen. Het voordeel daarvan is dat uw antwoorden allemaal bij elkaar worden gezet in een document en dat u dit kunt opslaan en printen. Het programma print alleen de aandachtsgebieden die voor u van belang zijn. U kunt de vragenlijst ook in zijn geheel downloaden en printen en daarna bijvoorbeeld samen met uw partner of hulpverlener met de hand invullen. De Wmo-gesprekswijzer is er ook voor mantelzorgers of voor Wmo-consulenten.


Voor mensen met Afasie

Afasie E-mailprogramma
een speciaal e-mail programma voor mensen met afasie, eenvoudig van opzet en overzichtelijk in het gebruik. Hierdoor kunnen mensen met afasie zelf nieuwe contacten maken en bestaande contacten onderhouden. Via de e-mail website kunnen berichten aan andere gebruikers worden verstuurd. De e-mail website is geschikt voor mensen met problemen in het schrijven doordat er gebruik kan worden gemaakt van standaardzinnen. U kunt hier meer lezen over de afasie e-mail website.

Gespreksboek
Het gespreksboek is een aanwijsboek met woorden en tekeningen. Door woorden of tekeningen aan te wijzen kan iemand duidelijk maken wat hij of zij bedoelt. Het boek bestaat uit vier rubrieken: 'wie of wat', 'waar' (thuis of niet thuis), 'wanneer' en 'hoe'. Zo wordt het makkelijker om over allerlei gebeurtenissen te vertellen. Het Gespreksboek is verkrijgbaar in een klapper (A5) en in zakboekformaat. Ga voor meer informatie en bestellen naar de webshop.

Gespreksboek App
Deze speciale App voor iPad, iPhone en iPod Touch is ontwikkeld op basis van het Gespreksboek. De app biedt mensen met afasie de mogelijkheid om op een eigentijdse manier te communiceren. Met meer dan 3000 woorden en zinsdelen die handig gerubriceerd zijn, en een werkblad waarop woorden gecombineerd kunnen worden, is dit het ideale hulpmiddel voor het voeren van een gesprek. Alle tekst in de app kan worden voorgelezen en berichten kunnen worden geknipt en geplakt, bijvoorbeeld vanuit de app naar een e-mailbericht. Er is een beperkte gratis versie en een volledig te personaliseren betaalde versie beschikbaar. De Gespreksboek App is een digitale vertaling van het veelgebruikte Gespreksboek. U kunt de app downloaden via de App Store.

Taalzakboek
Een ringband met afbeeldingen en woordenlijsten van over van alles uit het dagelijks leven. Van eten tot aankleden, van hobby's tot huis. U kunt het ook zelf aanvullen. Verkrijgbaar in een groot (A5) formaat klapper en in een klein zakboekformaat. Via de webshop of schriftelijk te bestellen bij: Pearson, Postbus 78, 000 AB Amsterdam. E-mail: info-nl@pearson.com, website: www.pearson-nl.com

Communicatiebord
Als het taalzakboek te ingewikkeld is, is er het Communicatiebord. Dat is een stevig, geplastificeerd openslaand bord waarop belangrijke vragen en gespreksonderwerpen kunnen worden aangewezen. Ook dit kunt u zelf aanvullen. Prijs: € 35,00. Te bestellen bij: Stichting Afasie Nederland. Website: www.stichtingafasienederland.nl

Aanwijsboek
Een boekje op zakformaat, met afbeeldingen en woorden uit het dagelijks leven. Familie, mens, gevoel, ziekte en relaties. Maar ook: geld, getallen, kleur en tijd. Elk onderwerp heeft een eigen kleur om makkelijker te zoeken. Prijs: € 11,50 exclusief verzendkosten. Te bestellen bij: Stichting Het Gors, Laagewei 1, 4464 AK Goes. Tel: 0113 - 27 33 33, e-mail: info@gors.nl, website: www.gors.nl.

Mime-kwartet
Dit familiespel is ontwikkeld door acteur/theaterdocent Martin Mens, die zelf getroffen werd door een herseninfarct. Het is geschikt voor iedereen met een beperking op het gebied van lezen en spreken. Het spel bestaat uit vier kwartetspellen van 24 kaarten en 96 foto’s en kan op verschillende niveaus worden gespeeld. Het is Mimekwartet te bestellen via www.hersenletsel.nl/bestellen/

Communicatiehulpmiddelen voor mensen met hersenletsel
Er bestaan ook een paar technische hulpmiddelen die het communiceren makkelijker maken.
Zie www.rdgkompagne.nl , www.touchspeak.nl , www.commap.nl en www.focalmeditech.nl

Reviews
De werkgroep 'Apps voor Afasie' van Hersenletsel.nl heeft veel verschillende soorten apps speciaal door mensen met afasie laten testen voor mensen met afasie. En de lijst van reviews wordt steeds langer! Onze reviews kunt u lezen op www.afasie.nl/reviews

Juridische ondersteuning en advies

De directe en indirecte schade die u hebt ondervonden van uw hersenletsel, kunt u mogelijk verhalen op uw verzekering of op degene die verantwoordelijk is voor die schade.

Dat is bijvoorbeeld mogelijk wanneer uw hersenletsel is ontstaan door een fout van iemand anders, ten gevolge van een verkeersongeluk, een sportincident of andere toedracht.

Hersenletsel.nl heeft een juridisch steunpunt waar professionele letselschade-adviseurs kunnen adviseren over uw persoonlijke situatie.

Financiën

Ziek zijn is duur, en veel van de kosten worden niet of maar gedeeltelijk vergoed. Bovendien is het lastig om alle regels en regelingen te doorgronden. Hieronder een overzicht van financiële regelingen. Sommigen daarvan treft u ook aan bij de verschillende soorten van zorg, hulpverlening en ondersteuning.

Ziektekosten
Een deel van de door u gemaakte ziektekosten voor de behandeling en revalidatie van uw hersenletsel wordt vergoed via uw zorgverzekering. Toch moet u vaak een (hoge) eigen bijdrage betalen. Ook kunnen er speciale voorwaarden gelden. Als uw inkomen onder een bepaalde grens ligt, kunt u een deel van de verzekeringspremie terugkrijgen in de vorm van zorgtoeslag. Meer informatie is te vinden op www.toeslagen.nl 

Nieuwe wetten in plaats van de AWBZ
Bijzondere ziektekosten werden vroeger vergoed uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds 2015 bestaat deze wet niet meer. De ziektekosten die voorheen uit de AWBZ werden vergoed, vallen nu onder de Wlz, Wmo, Zvw of de Jeugdwet. Op zorgwijzer vindt u een uitgebreide beschrijving van elk van deze wetten en de zorg die hieruit betaald wordt.
Afhankelijk van de benodigde zorg moet een (forse) eigen bijdrage worden betaald. Het CAK regelt de uitvoering van alle wettelijke regelingen omtrent de financiering van de zorg. Kijk op de website van CAK voor meer informatie: www.hetcak.nl.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Het persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Het gaat dan om (langdurige) verzorging bijvoorbeeld bij u thuis. Een PGB kan gebruikt worden voor (onderdelen van) de AWBZ, Wmo en de zorgverzekering. Bij het aanvragen van een PGB is dit stappenplan handig: www.pgb-plein.nl.

Bijzondere bijstand
Als u voor hoge uitgaven komt te staan en een laag inkomen heeft, kunt u een beroep doen op de Bijzondere bijstand. Daaruit kunnen mensen bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor stookkosten of een goedkope lening voor de aanschaf van een hulpmiddel. Bijzondere bijstand kan worden aangevraagd bij de gemeente. Of iemand bijzondere bijstand krijgt en hoeveel dit is, hangt af van het inkomen en de regels in de betreffende gemeente.

Ziekte, werk en inkomen
Meer informatie rondom ziektewet, werkloosheids- en bijstandsuitkeringen en de WIA is te vinden op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ziekteverzuim-van-het-werk 

Komt u er niet uit?
Verschillende organisaties kunnen u helpen uw weg binnen de verschillende financiële regelingen te vinden.

- Het kennisdossier voor mensen met een handicap van zorgwijzer.nl :  www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/handicap 
- Maatschappelijk Werk. Maatschappelijk werkers bieden begeleiding en hulp bij verschillende soorten problemen, waaronder financiële. Ook hun hulp is gratis.
- Patiëntenorganisaties, zoals de Nederlandse Patiënten en Cliëntenfederatie (NPCF) maar ook patiëntenorganisaties die zich specialiseren rondom een bepaalde ziekte of aandoening.
- Landelijke Belangenorganisaties: de bekendste is Ieder(in) (www.Iederin.nl), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.

Klachten over de gezondheidszorg?

Hebt u klachten over uw behandeling of verzorging? Klaagt u dan allereerst bij de instantie waar u in behandeling bent of waarvan u ondersteuning krijgt. Daar vindt u meestal een klachtenprocedure waarmee u uw klacht officieel kunt indienen.

Bent u niet tevreden over de wijze waarop uw klacht is behandeld door de zorgbiedende instelling, of krijgt u geen reactie op uw klacht, dan kunt u terecht bij één van de 13 regionale Zorgbelangorganisaties, die in elke provincie te vinden zijn. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio, geven informatie en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg.

Zorgbelang Nederland (voorheen LOREP) is de brancheorganisatie van de regionale Zorgbelangorganisaties. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Informatie en Klachtenopvang in uw regio via 0900 - 243 70 70 (€ 0,10 per minuut). Veel informatie kunt u ook vinden op www.zorgbelang-nederland.nl

Home Zorg en hulpContact, hulpmiddelen en dienstverlening