Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Activiteiten » Agenda » Contactgroep Partners

Contactgroep Partners

Een klein groepje partners komt om de paar weken bijeen om lief en leed

te delen, elkaar te steunen en iets gezelligs te ondernemen.

Allen hebben te maken gekregen met een partner die een ziekte in het

hoofd opliep vanwege een ongeval, een CVA of Parkinson.

Als u denkt dat dit iets voor u zou kunnen zijn (ook mannen zijn welkom!)

kunt u contact opnemen met:

Annie Edens: annaedens@kpnmail.nl

Telefonisch kan ook : 0513-682015.

Datum: 
08 maart 2019