Missie & Visie

Missie

Hersenletsel.nl is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten en richt zich op de levenslange gevolgen van (niet aangeboren) hersenletsel. Zij staat voor het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op een wijze, die recht doet aan zowel mogelijkheden als beperkingen van de mens met hersenletsel. De pijlers van de vereniging zijn lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging.

Visie

Hersenletsel.nl moet de toonaangevende patiëntenvereniging zijn voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten, die zich inzet voor lotgenotencontact, informatievoorziening, belangenbehartiging en kwaliteit in de zorg vanuit patiëntenperspectief.

De vereniging wil als belangrijk resultaat adequate opvang, begeleiding, voorzieningen en steunstructuren voor zowel de mensen met niet-aangeboren hersenletsel als hun naasten bereiken. De vereniging biedt toegevoegde waarde voor haar individuele leden door passende en bruikbare producten en diensten. In elke regio in Nederland is de vereniging vindbaar als een actieve patiëntenvereniging voor mensen met hersenletsel en hun naast betrokkenen.

De vereniging is de aangewezen gesprekspartner voor stakeholders op internationaal, landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Tevens is de vereniging initiator en participant in NAH-centra en afasiecentra en heeft een actieve rol in het bewaken van de kwaliteit van deze centra vanuit patiëntenperspectief.

De vereniging is de aangewezen participant in de ontwikkeling van zorgstandaarden en kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief voor de zorg aan getroffenen met hersenletsel.