Belangenbehartiging

De afgelopen jaren zagen we onze vereniging steeds nadrukkelijker op de kaart komen bij politiek, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en wetenschap. Daar zijn we trots op. Het betekent dat we steeds vaker worden gezien als het aanspreekpunt vanuit het perspectief van getroffenen en hun naasten.

Meer dan in het verleden treden we naar buiten en nadrukkelijker dan ooit tevoren nemen we stelling om de zorg voor mensen met NAH te verbeteren. We vinden dat een belangrijke taak en we zullen die ook in de komende jaren blijven vervullen.

Mensen met hersenletsel en hun naasten staan in de belangenbehartiging centraal: die willen we versterken, zodat ze ondanks hun beperkingen ten volle kunnen meedoen in de maatschappij. Zij zijn tevens onze belangrijkste ambassadeurs; juist zij kunnen actief bijdragen om onze vereniging een grotere en centralere plaats in het speelveld van stakeholders rondom hersenletsel te bezorgen!

Hersenletsel.nl behartigt belangen op regionaallandelijk en internationaal niveau.