Informatiebijeenkomsten

Hersenletsel.nl geeft informatie via o.a. de website www.hersenletsel.nl, het Hersenletsel Magazine en ook in talloze publicaties. U vindt informatie over hersenletsel, de behandeling, de opvang en de ondersteuning die u kunt krijgen, de wettelijke regelingen en mogelijkheden daarvoor. Ook vaak verhalen van mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten.

Het verenigingsperiodiek Hersenletsel Magazine verschijnt 4 keer per jaar, aan het einde van ieder kwartaal. In toenemende mate wordt het blad gevuld met verhalen van ervaringsdeskundigen – heel mooi dat het blad op die manier steeds meer niet alleen voor, maar vooral ook ván de leden wordt.

Speciaal voor leden met leesproblemen bevat het periodiek de rubriek ‘Beeldspraak’, waar de informatie ‘afasievriendelijk’ wordt aangeboden. Wie wel gesproken taal begrijpt, maar moeilijk kan lezen, kan ‘Hersenletsel Magazine’ kosteloos in gesproken vorm krijgen.

Als lid of donateur krijgt u een gratis abonnement.

Via deze website (homepage) kunt u zich gratis abonneren op onze digitale nieuwsbrief. U kunt daar zelf aangeven op welke nieuwsbrieven u zich wilt abonneren. De nieuwsbrief van de landelijke vereniging verschijnt ongeveer 1 keer per maand. Daarnaast zijn er regio’s en werkgroepen die met regelmaat een eigen nieuwsbrief uitbrengen.

Hersenletsel.nl beschikt ook over een Facebook– en Twitter Account

Sinds 2019 is Hersenletsel.nl medeorganisator van Het Fitte Brein. Een paar keer per jaar wordt een publiekslezing georganiseerd. Daarnaast zijn in 2019 vier online webinars gemaakt. De webinars zijn via de website van Het Fitte Brein gratis terug te bekijken. De thema’s stress, slapen, het puberbrein en mindfulness staan hierin centraal. Ook in 2020 zullen weer vier webinars worden aangeboden.