Gevolgen voor naasten

‘Hersenletsel’ heb je niet alleen’; de gevolgen voor de naasten zijn vaak ingrijpend. Het leven blijkt veranderd, er gelden nieuwe beperkingen en grenzen. Relaties zijn veranderd en kunnen onder druk komen te staan; dat geldt zowel voor partnerrelaties als gezinsrelaties. Wat het nieuwe leven betekent wordt pas in volle omvang duidelijk na de revalidatiefase. Begeleiding bij het opnieuw op orde krijgen van het leven kan noodzakelijk zijn.

Gevolgen voor de partner

Na de hectiek en de stress van het ziekenhuis en de revalidatie afdeling volgt de fase thuis. Een ambivalente fase waarin blijdschap omdat de partner weer thuis is, wordt afgewisseld met verdriet, boosheid, frustratie omdat die partner anders is dan ervoor. Anders vanwege de beperkingen, anders vanwege de hulp die verleend moet worden, anders vanwege veranderingen in gedrag. Het is ook een fase van rouw; rouwen om wat niet meer is, rouwen om het verlies van een partner die nog leeft.
En er komen andere taken bij; die van hulpverlener, zorgverlener, regelaar, mantelzorger.

Mantelzorg

Mantelzorg is een zware baan zonder afgebakende tijden. Mantelzorg wordt niet betaald en opzeggen van de baan is niet mogelijk. Overbelasting ligt op de loer. Door de continue beschikbaarheid als mantelzorger kan sociaal isolement ontstaan.
Grenzen stellen is noodzakelijk om het te kunnen volhouden. Soms betekent dit dat tegen de zin van de getroffene professionele hulp, bijvoorbeeld thuiszorg, taken moet overnemen.
Durf hulp te vragen en doe u niet flinker voor dan u bent, bijvoorbeeld bij het bepalen van de zorgindicatie. Met de keuzehulp helpen we je met verschillende vragen naar beschikbare informatie, hulp en ondersteuning op maat. Het kost je ongeveer vijf minuten.
Mantelzorger zijn is gewoonweg zwaar; naast de zorgende taken is er het eigen verdriet dat verwerkt moet worden en het eigen leven dat door gaat, soms ook met een eigen baan.
Er zijn organisaties die steun kunnen bieden. Zie de links hieronder. Kijk ook in de aanvullende polis van uw zorgverzekering of vervangende mantelzorg mogelijk is, zodat u even op adem kunt komen.

Gevolgen voor de kinderen

Als één van de ouders hersenletsel heeft opgelopen is dat voor kinderen een grote verandering. Jonge kinderen vinden het moeilijk te begrijpen wat er is gebeurd en waarom papa of mama nu heel anders reageert. Oudere kinderen komen ongewild en onbedoeld in een verzorgende rol. De eigen (school)ontwikkeling kan op de achtergrond raken. Als de mantelzorgende partner te zwaar belast is en op de tenen moet lopen blijkt dit tot gedragsproblemen bij kinderen te kunnen leiden. Om niet als gezin in een negatieve cirkel te raken is begeleiding noodzakelijk.

Gevolgen voor broers & zussen

Broers en zussen hebben vaak een levenslange relatie; ze beïnvloeden sterk elkaars gedrag en persoonlijkheid. Als dan één van de kinderen hersenletsel oploopt heeft dit een enorm effect op de ontwikkeling van en de emotionele band met de andere kinderen. Soms voelen kinderen zich schuldig aan wat er gebeurd is of worden bang dat hen dit ook kan overkomen.
En in een periode waar de steun van ouders juist zo noodzakelijk is gaat veel van hun aandacht naar  het getroffen kind. Dit kan leiden tot het zich in de steek gelaten voelen en (verborgen) jaloezie.
Na de periode van ziekenhuis en revalidatie zullen er aanpassingen thuis moeten plaats vinden. Broers en zussen zullen voelen dat het nooit meer wordt zo het was. Het gezin zal een nieuw evenwicht moeten bereiken, wat niet altijd zonder hulp van buitenaf zal lukken.

 

Bij alle gevolgen voor naasten geldt: praat erover met de huisarts en ga na wat de verwijsmogelijkheden zijn voor begeleiding en ondersteuning.