Nalaten

Ook na uw overlijden kunt u Hersenletsel.nl helpen. Wij zouden het op prijs stellen als u bij het maken van een testament aan onze vereniging zou denken.

Een testament regelt de besteding van uw nalatenschap na uw overlijden. Dat legt u vast bij een notaris. Zonder testament erven uw familieleden volgens de regels van de successiewet, zonder familieleden gaan uw bezittingen naar de staat.

De overheid weet dat nalatenschappen heel belangrijk zijn voor goede doelen. Zij heeft daarom de successierechten afgeschaft voor organisaties met een ANBI-keurmerk (algemeen nut beogende instelling), zoals Hersenletsel.nl. Uw nalatenschap komt zo voor 100% ten goede aan Hersenletsel.nl!

 

Wij hebben uw steun hard nodig

Als u ook wilt bijdragen aan de verbetering van de zorg voor patiënten met hersenletsel, steun ons dan. Door Hersenletsel.nl in uw testament op te nemen, draagt u bij aan het verbeteren van de behandeling, begeleiding en welzijn van mensen met hersenletsel en hun naasten.

Executeurschap van uw nalatenschap

In speciale gevallen kan Hersenletsel.nl het executeurschap van uw nalatenschap op zich nemen. U kunt hierover contact opnemen met Michiel Lindhout, 026 – 3 512 512, of via michiellindhout@hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl in uw testament

Overweegt u Hersenletsel.nl te steunen via uw nalatenschap? Leg dan uw wensen vast in een testament. Een testament laten opmaken is eenvoudig. Volg deze 3 stappen:

Stap 1: Erfenis of legaat?
Stap 2: Bespreek uw wensen met een notaris
Stap 3: Onderteken het testament