Giften

Met eenmalige of structurele giften steunt u het werk van Hersenletsel.nl. U kunt ons zonder verplichtingen steunen, door een bedrag te storten op rekeningnummer NL93 INGB 0000 8085 87 (BIC: INGB NL2A) ten name van Hersenletsel.nl onder vermelding van donatie. Regelmatig ontvangen wij donaties ter gelegenheid van feestelijke (25-jarig huwelijk, verjaardag) of verdrietige (overlijden) gebeurtenissen. In overleg met de schenker maken wij graag melding van uw speciale gift in ons verenigingsblad.

Schenken verplicht u tot niets, maar wellicht kunt u zelf daar ook enig voordeel mee opdoen:

Belastingvrije eenmalige schenking

U kunt investeren in de toekomst van de Nederlandse NAH-patiënt. Zo kunt u kiezen voor een gift of eenmalige schenking. Een mogelijkheid waarbij Hersenletsel.nl geen schenkingsrecht is verschuldigd. Als het totale bedrag aan giften minimaal 1% van uw verzamelinkomen bedraagt dan kunt u deze (boven de 1%) aftrekken van uw fiscaal inkomen. Het minimumbedrag is dan EUR 60,- per schenking.

Periodieke schenkingen via schenkingsakte

U kunt ook kiezen voor een schenking waarbij over meerdere jaren een uitkering wordt gedaan. Een voordeel hiervan voor u is dat deze giften fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Een periodieke schenking geldt voor minimaal vijf jaar. U kunt dan het gehele bedrag van de schenking van uw fiscaal inkomen aftrekken. Zo profiteert u van een aanzienlijk belastingvoordeel. Sinds 2014 kunt u hiervoor gebruik maken van een onderhandse schenkingsovereenkomst. U hoeft daarvoor dus niet naar de notaris. U kunt hiervoor gebruik maken van de overeenkomst periodieke gift in geld. Het ingevulde en ondertekende document kunt u in tweevoud per post sturen naar Hersenletsel.nl, Den Heuvel 62, 6881 VE Velp of e-mailen naar info@hersenletsel.nl

Met uw schenking kan Hersenletsel.nl voor een langere periode rekenen op vaste inkomsten. Om maximaal te profiteren van belastingvoordelen die de fiscus u biedt, is het raadzaam een grote gift aan Hersenletsel.nl goed te plannen. Dat levert u en Hersenletsel.nl aantrekkelijke voordelen op. Uw belastingadviseur kan u hier meer over vertellen, maar u kunt ook contact opnemen met de penningmeester van Hersenletsel.nl.