Lotgenotencontact

Hersenletsel.nl organiseert op veel plaatsen en uiteenlopende manieren contacten tussen lotgenoten.

Let op: deelname aan lotgenotencontactgroepen is uitsluitend toegankelijk voor leden van de vereniging. Bent u nog geen lid maar zou u graag een keer komen kijken of te zien of een bepaalde activiteit iets voor u is? Maak dan even een afspraak met de contactpersoon van uw regio. U mag altijd kosteloos een keer komen kijken!

Regionale lotgenotencontacten en gespreksgroepen

Het organiseren van contacten tussen lotgenoten is één van de kerntaken op regionaal niveau. Hersenletsel.nl kent 11 actieve regio’s, die allemaallotgenotencontact organiseren of laten organiseren. Er is een grote diversiteit in het soort bijeenkomsten; van informatieve avonden met gastsprekers tot samen met lotgenoten een drankje doen in een (NAH)-café: het is allemaal mogelijk. Daarnaast is er lotgenotencontact in de vorm van uitjes, lunches, schildergroepen enzovoort. Bijeenkomsten speciaal voor jongeren zijn er in een toenemend aantal regio’s.

Een aantal regio’s organiseert Familiedagen voor mensen met NAH, hun familie en vrienden. Kinderen zijn daar ook welkom.

Landelijke dagen en weekends

Hersenletsel.nl organiseert ook landelijke dagen en weekenden voor mensen met hersenletsel en hun naasten. De zelfmanagementdagen zijn bedoeld voor mensen met hersenletsel en hun partners. Onder begeleiding van een trainer kijken de getroffenen en hun partners samen naar hoe hun leven is veranderd na het hersenletsel en hoe ze daarmee een nieuwe en andere invulling aan hun toekomst kunnen geven. Jongerenweekends zijn bestemd voor jong-getroffenen van 20-60 jaar en bieden een programma met voldoende tijd voor rust en ontspanning.