Kwaliteit van zorg en behandeling

Hersenletsel.nl werkt samen in een netwerk van zorgprofessionals, beleidsmakers, verzekeraars en anderen om de zorg en opvang van mensen met hersenletsel optimaal te organiseren. Dit doet de vereniging o.a. door te helpen bij de ontwikkeling van zorgstandaarden en door te adviseren of te participeren in beleids- en zorgtrajecten die gaan over de kwaliteit van het leven en verzorging van mensen met hersenletsel.

Het concept en de naam Afasiecentrum zijn eigendom van Hersenletsel.nl. De vereniging ziet erop toe dat de kwaliteit in alle Afasiecentra voldoet aan een aantal vastgestelde criteria. Dat doet zij door alle erkende afasiecentra 1 maal per 3 jaar te auditeren. Wanneer het resultaat van een audit voldoende of hoger is, krijgt het betreffende Afasiecentrum het keurmerk van de patiëntenvereniging. Dat keurmerk wordt gevisualiseerd door het ‘afasiekopje’.

 

 

De auditrapporten zijn te lezen op www.afasiecentrum.nl