Algemeen

Hersenletsel.nl zet zich in voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Hersenletsel.nl is een landelijke patiëntenvereniging, die voor de bekostiging van haar activiteiten in toenemende mate afhankelijk is van bijdragen van leden en donateurs.

De afgelopen jaren is fors gekort (totaal ca. 70%) op de financiering van patiëntenverenigingen door de overheid. Waar andere patiëntenverenigingen structurele financiering krijgen van de grote fondswervende organisaties die zich op dezelfde aandoening richten (denk bijvoorbeeld aan KWF voor verenigingen voor kankerpatiënten en Hartstichting voor patiëntenverenigingen die zich bezig houden met hart- en vaatziekten), ontvangt Hersenletsel.nl geen financiële steun van de Hersenstichting of een ander groot fonds.

Positieve uitzondering daarop is een jaarlijks subsidiebedrag dat wij van het KWF ontvangen om mensen die leven met (de gevolgen van) een hersentumor en hun naasten of nabestaanden te ondersteunen. Ongeveer 8% van de mensen met NAH heeft dat als gevolg van een hersentumor.

Hersenletsel kan ons allemaal, van het ene op het andere moment overkomen. Vindt u ook dat alle mensen met hersenletsel en hun naasten zo goed mogelijk geholpen en ondersteund moeten worden?

Steun ons dan – we hebben uw steun nu meer dan ooit nodig!