Samenwerkingspartners

Waar mogelijk werkt patiëntenvereniging Hersenletsel.nl samen met andere organisaties.
In het kader van projecten zijn dit onder meer zorgaanbieders en organisaties als Zorgbelang, MEE en Mezzo. Hersenletsel.nl is partner in het NAH Kennisnetwerk, het NAH+ Kennisnetwerk, Vereniging voor LBS en in de Hersenletsel Alliantie. Ook zijn er goede contacten met de Hersenstichting Nederland, het Kennisnetwerk CVA Nederland. Ook met Hersenletselcentra wordt nauw samengewerkt.

Sinds 2020 is de samenwerking tussen Hersenletsel-uitleg en onze patiëntenvereniging een feit.

Verder is Hersenletsel.nl  aangesloten bij de landelijke koepelorganisaties Nederlandse Patiëntenfederatie, en NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties).

Internationaal zijn er contacten door middel van het lidmaatschap van de Stroke Alliance For Europe (SAFE).

Over een aantal belangrijke samenwerkingspartners geven we nadere informatie: