EENnacoma

Het Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma (EENnacoma) is een samenwerkingsverband tussen verschillende instellingen rondom het thema ernstig niet-aangeboren hersenletsel. De betrokken instellingen zijn organisaties die zorg leveren aan patiënten met ernstig niet-aangeboren hersenletsel, de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). EENnacoma is opgericht om gezamenlijk te werken aan het verdiepen en het verbeteren van de zorg, zowel binnen de eigen instelling als op landelijk niveau. Wij richten ons zowel op mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis als op mensen bij bewustzijn met ernstig hersenletsel.

De website kan je hier bekijken.