ANBI

We zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hersenletsel.nl
Den Heuvel 62
6881 VE Velp

Doneren :
U kunt donateur worden via het inschrijfformulier of doe een eenmalige donatie via Geef.
Uw donatie kan dus aftrekbaar van de belasting zijn. Meer informatie.

Hersenletsel.nl

Doelstelling: Hersenletsel.nl is er voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten en richt zich op de levenslange gevolgen van (niet aangeboren) hersenletsel. De vereniging staat voor het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op een wijze, die recht doet aan zowel de mogelijkheden als beperkingen van mensen met hersenletsel. De pijlers van de vereniging zijn lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging.

Fiscaal nummer: 8541 83 152
KvK nummer: 61 051 632

Ons adres

Hersenletsel.nl
Den Heuvel 62
6881 VE VELP (Gld)
Telefoon : 026-3 512 512 (op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur)
E-mail : info@hersenletsel.nl
Websites : www.hersenletsel.nlwww.komproweb.nl

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over onze vereniging (bv de jaarrekening) op deze pagina.