Feiten & getallen

Momenteel komen er ruim 130.000 mensen per jaar bij met hersenletsel. Door de toename van het aantal ouderen zal dit aantal gaan groeien.

Van de 130.000 zijn ongeveer 19.000 kinderen en jongeren (tot 24 jaar).

Van de 130.000 houden ongeveer 40.000 mensen aanzienlijke blijvende beperkingen als gevolg van hersenletsel over.

Ongeveer 650.000 mensen ervaren beperkingen als gevolg van hersenletsel. Dat is ruim 3,5 % van de Nederlandse bevolking. Dit aantal kan in werkelijkheid hoger zijn omdat lang niet alle verschijnselen van NAH van buitenaf zichtbaar zijn. De diagnose NAH wordt dan ook niet altijd gesteld. Denk bijvoorbeeld aan sportblessures. En als mensen later problemen krijgen in hun sociaal functioneren wordt lang niet meer altijd de verbinding gelegd met vroeger opgelopen hersenletsel.

Meer feiten en getallen zijn te hier te zien: