Regionaal

Hersenletsel.nl zet zich landelijk in om politiek, beleid en gezondheidszorg te overtuigen dat er meer specifieke aandacht nodig is voor hersenletsel en de getroffenen. Dat kan ook lokaal gebeuren, bijvoorbeeld door de wmo-raad te adviseren of advies te geven aan burgemeester en wethouders.

Regionale en lokale belangenbehartiging worden belangrijker naarmate er meer zorg-  en begeleidingstaken op dit niveau plaatsvinden. Dat is met name het geval in het kader van de Wmo.

Sinds 2014 is in nagenoeg elke regio een zogenaamde klankbordgroep, bestaande uit vrijwilligers, van start gegaan van waaruit de belangenbehartiging gestalte moest gaan krijgen. Dat is nog niet in elke regio even goed gelukt.

Benieuwd wat er in uw eigen regio gebeurt? Kijk hier