Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Word lid
Home » Actueel » Nieuws » Oproep deelname afstudeerproject 4 e jaarsstudenten ergotherapie van de Hogeschool Amsterdam

Oproep deelname afstudeerproject 4 e jaarsstudenten ergotherapie van de Hogeschool Amsterdam

Vier studenten, 4e jaarsstudenten studie ergotherapie, aan de Hogeschool van Amsterdam, hebben

de Stichting NAH-Vraagwijzer benaderd voor hun afstudeerproject. Het afstudeerproject is onderdeel

van een groter onderzoeksproject van Rieke Hengelaar in het kader van haar studie PhD. 

De vier studenten willen met hun afstudeerproject inzicht krijgen in de ervaringen van NAH-

getroffenen en hun mantelzorgers in de samenwerking met zorgprofessionals en welke rol diversiteit

daarin speelt. 

De studenten willen graag voor hun onderzoek in contact komen met mantelzorgers met een niet

westerse migratieachtergrond die zorg dragen voor een cliënt met een niet aangeboren hersenletsel

(NAH). Ook zijn de studenten op zoek naar cliënten met een migratieachtergrond met NAH.

Het doel van het onderzoek is het inventariseren van ervaringen van diverse mantelzorgers, cliënten

met NAH en (zorg)professionals. Een NAH is een overkoepelende term voor diverse vormen van

hersenletsel zoals bijvoorbeeld een traumatisch hersenletsel als gevolg van een ongeluk of een

hersenbloeding, hersenbeschadiging door een tumor of infectie.

Diversiteit speelt een rol bij de samenwerking tussen (zorg)professionals en mantelzorgers en NAH-

getroffenen. Het kan dan gaan over bijvoorbeeld culturele achtergrond, leeftijd of woonlocatie. Voor

dit onderzoeksproject ligt de focus op ervaringen van mantelzorgers en cliënten met een

migratieachtergrond.

De studenten zijn vooral geïnteresseerd in de eigen ervaringen binnen de samenwerking en de

ondersteuning die zij krijgen. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de samenwerking met en

ondersteuning van mantelzorgers en de rol die diversiteit daarin speelt. Wel zorgt de complexe

langdurige zorg voor de cliënt met NAH vaak tot overbelasting bij mantelzorgers.

Bent u of kent u mantelzorgers van- of NAH-getroffenen die hun ervaringen zouden willen delen, we

luisteren graag naar uw verhaal. Wat houdt meedoen in? Meedoen betreft een groepsgesprek (al

dan niet via beeldbellen) van ongeveer twee uur waarin we met elkaar in gesprek gaan over uw

ervaringen. U beslist zelf of u meedoet, de gesprekken worden anoniem verwerkt en deelname vindt

plaats op vrijwillige basis. Voor meer informatie over het onderzoek kik hier. Wilt u deelnemen aan

ons onderzoek dan kunt u een mailtje sturen naar laura.bisschop2@hva.nlen Laura neemt dan

z.s.m. contact met u op voor het maken van een afspraak.