Algemene ledenvergadering Hersenletsel.nl – vrijdag 25 november 2022

| Zuid-Holland
Algemene ledenvergadering Hersenletsel.nl – vrijdag 25 november 2022

Het bestuur nodigt de leden van patiëntenvereniging Hersenletsel.nl uit voor de 15e Algemene Ledenvergadering op vrijdag 25 november 2022. U bent van harte welkom vanaf 10.30u in Dorpshuis De Twee Marken, Trompplein 5 3951 CR in Maarn.

De vergadering begint om 10.30u en eindigt om 12.30u. Aansluitend wordt u een eenvoudige lunch aangeboden.

Aan het bijwonen van de ALV zijn geen kosten verbonden, ook niet voor de lunch. Reiskosten zijn voor eigen rekening, parkeren is gratis.

De locatie ligt centraal in Nederland en is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

Na aanmelding ontvangt u automatisch de vergaderstukken en een routebeschrijving.

Graag aanmelden vóór 15 november 2022

 

Programma:

10.00u:  Zaal open, ontvangst met koffie en/of thee

10.30u:  Huishoudelijk gedeelte, met o.a. het vaststellen van de begroting van 2023

Omdat de invoering van het nieuwe subsidiekader door VWS een jaar is opgeschoven, hebben bestuur en directie besloten het meerjarenbeleidsplan 2018-2022 ook in 2023 nog door te laten lopen. Per 2024 kan dan een nieuw meerjarenbeleidsplan worden gemaakt dat past binnen het nieuwe subsidiekader. Er wordt ruim de tijd genomen om met leden van gedachten te wisselen over de plannen van het bestuur om in 2023 een nieuwe organisatievorm te kiezen.

12.30u:  Lunch

Aanmelden