Assen – Kerstbijeenkomst

| Groningen & Drenthe
logo hersenletsel

Het bestuur van Hersenletsel.nl, regio Noord nodigt u hierbij van harte uit voor de jaarlijkse Kerstbijeenkomst.            LET OP deze keer op vrijdag!!

Datum:         VRIJDAG 16 december 2022

Plaats:          Hotel van der Valk, Balkenweg 1, Assen.

In verband met het vastleggen van de afspraken met Hotel van der Valk, de betalingen graag voor 1 december overmaken op:

Bankrekening: NL36 INGB 0006 652311

t.n.v. Penningmeester Hersenletsel.nl, Regio Groningen-Drenthe met vermelding van “Kerstbijeenkomst, naam en aantal personen