Er is leven na hersenletsen

| Utrecht
logo hersenletsel

5 September informatiebijeenkomst voor mensen met NAH en mantelzorgers/naasten:

We nodigen mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten/mantelzorgers van harte uit om maandag 5 september naar de informatieavond te komen met het thema ER IS LEVEN NA HERSENLETSEL.

We hadden gehoopt iemand te vinden die over ‘angst’ kon vertellen, maar dat is nog niet gelukt.

We hopen dat het later dit jaar wel lukt. We hebben nu een ander mooi thema en daarover gaat Frans Regtien ons meer over vertellen; er is leven na hersenletsel. Frans heeft zijn leven weer op kunnen pakken na zijn hersenletsel met het maken van een podcast ‘hersenspinsels’ een eigen website en gedeeltelijk zijn oude beroep weer uit te oefenen.

Deze avond zal Frans vertellen hoe hij dat heeft gedaan. In de flyer staat meer informatie en hoe men zich op kan geven.

Meer info?


Bijlage: flyer er is leven na hersenletsel 5 sept 2022.docx