Gespreksgroep voor mantelzorgers

| Utrecht
logo hersenletsel

Graag willen we je op de hoogte stellen van de start met een gespreksgroep voor mantelzorgers die zorgen voor iemand die een Niet Aangeboren Hersenletsel heeft of Jong Dementerend is. 

Waarom mantelzorgers die zorgen voor iemand met NAH en Jong Dementerende samen?

Dit omdat beiden vaak in eenzelfde levensfase kunnen zitten zoals bv: werkend en/of thuiswonende kinderen, toekomstplannen die in het water kunnen vallen, financiële terugval. 

Voor veel mantelzorgers geldt dat ze de herkenning en erkenning vaak missen binnen hun directe omgeving. Het is moeilijk je voor te stellen hoe het echt is als je er zelf niet mee te maken hebt.

Dit is juist een van de sterke kanten van de gespreksgroep. Ook al is iedere situatie anders je weet heel goed wat de ander bedoelt en hoe die zich voelt.

Dus erkenning en herkenning staat voorop, daarnaast is er ruim aandacht voor hoe je beter voor jezelf zorgt, je je niet verliest in het zorgen voor de ander, hoe vraag je hulp aan en bij wie of aan wie.

Durf je wel hulp te vragen? Ook kunnen wij bij specifieke vragen iemand uitnodigen om hier meer over te vertellen, bv dagopvang, afasie, levenstestament etc. 

De groep start, bij voldoende deelnemers, op 10 mei en zal telkens door 2 van ons begeleid worden.

 

Mantelzorgers kunnen meedoen op het moment dat ze daar behoefte aan hebben en stappen uit de groep wanneer ze daaraantoe zijn. Deze groep is niet regionaal gebonden. 

De 3 gespreksleiders ( Dory Heuseveldt, Gert Dilg en Herma Kleve) rouleren. Wij doen dit vrijwillig. Naast professional zijn wij ook ervaringsdeskundige intensieve mantelzorg. 

Voor meer informatie of aanmelden: 

Versa Welzijn 

Telefoon 035 6231100 

nahgroep@versawelzijn.nl