Herinnering! Informatieavond voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en mantelzorgers, hun omgeving, familie en vrienden.

| Utrecht
logo hersenletsel

Utrecht

 

Beste deelnemer,

 

Bij deze een herinnering voor de bijeenkomst op maandag 16 januari 2023 bij Interaktcontour, Satelliet 10 in Amersfoort.

Tijdens deze avond geeft de Breinlijn informatie en tips. Breinlijn is een gratis landelijk loket waar je terecht kunt met alle vragen over hersenletsel en casuïstiek. Ze hebben een onafhankelijke positie en verwijzen door naar passende hulp en ondersteuning.

 

In de bijgevoegde flyer (flyer breinlijn 16 januari 2023) lees je meer over deze avond en aanmelden.

 

We hopen je te ontmoeten op 16 januari 2023.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Sytske Stoop

Mantelzorgcoördinator

 

T: 033 – 204 86 77
M: 06 – 5358884

W: www.indebuurt033.nl

meld u aan voor de nieuwsbrief mantelzorg