Hersenletseltrefpunt Sneek

| Friesland
logo hersenletsel

Het Hersenletseltrefpunt is een informele ontmoetingsplaats voor mensen

die getroffen zijn door NAH, hun partner, familie en vrienden.

Onder het genot van een kop koffie/thee wordt met elkaar gesproken over

de ontstane situatie en hoe daarmee om te gaan.

Aanmelding is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Bij het hersenletseltrefpunt is een CVA verpleegkundige aanwezig en een

vrijwilliger van Hersenletsel.nl regio Friesland. De vrijwilliger is ervaringsdeskundige

of mantelzorger van een NAH-getroffene en weet uit eigen                                     

ervaring wat het is om NAH te hebben.

Tijdstip: 14.30 – 16.00 uur